Årets Tine Bryld Prisen 2015 gik til Lisbeth Høstgaard Møller og Kvisten Viborg

Onsdag den 21. oktober blev dette års Tine Bryld pris uddelt i DR Koncerthuset. Modtageren af prisen og 50.000 kr. blev psykoterapeut og daglig leder Lisbeth Høstgaard Møller fra Kvisten Viborg, der hjælper personer, som har været udsat for seksuelle overgreb. Udover de 50.000 kr. modtager Kvisten Viborg 500.000 kr. til at forankre og sikre fortsættelsen af den indsats, der ligger til grund for udvælgelsen.

Tine Bryld var hele Danmarks socialrådgiver og blev i starten af 2015, i en afstemning blandt DRs brugere, valgt som århundredets mest betydningsfulde kvinde. Hun var en vigtig skikkelse for utroligt mange, ikke mindst lytterne af programmet Tværs.

Prisen har derfor til formål at støtte videreførelsen af alt det arbejde, engagement og initiativ som Tine Bryld var personificeringen af. Det gør prisen ved hylde andre ildsjæle, der i samme ånd gør en forskel for alle de mennesker, som har det svært.

Kvisten Viborg årets modtager

I år blev modtageren Kvisten Viborg med Lisbeth Høstgaard Møller i spidsen. Kvisten modtager den prestigefyldte pris for deres dedikation til at hjælpe personer, som har været udsat for seksuelle overgreb. De tilbyder terapi, samtaler og rådgivning – både individuelt og i grupper, og til både ofre og deres pårørende.

Organisationen så dagens lys i 1998, da den blev skabt på frivilligt initiativ. Den drives stadig af frivillige kræfter i dag, og alle frivillige har relevant faglighed og uddannelse med i bagagen. De sidst 17 år har Kvisten haft vokseværk, og i dag består organisationen af to overordnede afdelinger, som ligger i henholdsvis Aarhus og Viborg. I Aalborg er der en afdeling på vej. Fra afdelingen i Viborg tilbydes der også samtaler i Bjerringbro, Grindsted, Holstebro, Nykøbing Mors, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted, og dermed når tilbuddet bredt ud i hele Midt- og Vestjylland.

Kvisten Viborg igangsatte sidste år med stor succes også et mandeprojekt, Taskforce – særligt opsøgende indsats, da det viste sig, at kun 5 % af Kvistens henvendelser kom fra mænd, hvilket var noget mindre end forventet, da myndigheder og organisationer anslår at 1/3 del af de personer, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, er mænd.

Pris skaber ændringer i det sociale landskab

Helle Degn, formand for foreningen Tine Bryld Prisen, fortæller om udvælgelsen af Kvisten Viborg:

”For det første synes vi, at dette års pris skulle findes blandt de indsatser, der finder sted ude i Danmark – I Kvistens tilfælde opfyldt med fokus lagt i Vest-, Midt- og Nordjylland og ikke alene i de allerstørste byer. For det andet var det vigtigt, at der var faglig kvalitet i det frivillige arbejde. Derudover mener vi, at Kvistens store arbejde med at hjælpe mænd til at træde frem og modtage behandling er meget lovende og vigtigt – også i et ligestillingsmæssigt perspektiv. Tine Bryld ville ændre det sociale landskab med sin indsats – præcis som Kvisten gør det nu.”

Læs hele Helle Degns tale nedenfor

Det er med stor glæde, at Kvisten Viborg nu kan håbe på endnu mere fokus på deres sag.

”Prisen betyder først og fremmest, at der kommer synlighed på Kvisten, og på at vi tilbyder professionel og gratis hjælp til mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug. Og så betyder prisen også, at der bliver rettet fokus på det enorme tabu og meget store samfundsmæssige problem, som seksuelt misbrug er, samt de store følgevirkninger, det har,”

fortæller Lisbeth Høstgaard Møller om behovet for Kvistens arbejde og nye initiativ.

Læs hele Lisbeth Høstgaards takketale nedenfor.

Helle Degn, formand for foreningen Tine Bryld Prisen, fortæller om udvælgelsen af Kvisten Viborg:

På vegne af Tine Bryld Prisen vil jeg gerne overrække og begrunde valget til Tine Bryld Prisen 2015.

Valget faldt i år på KVISTEN.

60 projekter og personer var i år med i opløbet. Dermed fik Tine Bryld Prisen et flot indblik i de kæmpestore professionelle og frivillige aktiviteter rundt om i hele landet.

En indsats, som i sig selv binder Danmark sammen.

Årets prisvinder er her repræsenteret ved Lisbeth Høstgård Møller – vil du venligst komme herop på scenen – så vi kan hylde dig og jeres indsats.

Vi chokeres og harmes, når vi derhjemme i stuerne får rullet Tønder-, Rebild- og Esbjergsagerne op, om børn der bliver seksuelt krænket og misbrugt. Sagerne som – selv efter mange underretninger – bare bliver negligerede ude i landets kommuner. Vi får oprullet, hvor svagt vores såkaldte sikkerhedsnet er blevet.

Det skal vi jo ikke finde os i , og en borgerindsats og modstand er nu ved at tage en mere konkret form rundt om i Danmark.

Det vil vi med denne den 3. Tine Bryld Pris gerne hædre og hylde. Den ansvarsforflygtigelse og slendrian, som disse børn bliver mødt med, ville Tine Bryld have påtalt med store bogstaver.

Vi er her i dag for at følge op og dermed hylde Tine Brylds minde.
Siden 1998 har projektet eksisteret og siden 2006 har Lisbeth Høstgård Møller selv, og sammen med rigtig mange frivillige, gjort en særlig indsats for de seksuelt misbrugte, de krænkede børn og de unge kvinder og nu også mænd.  Geografisk fordelt nu i rigtig mange byer i Midt-, Vest-, og Nordjylland. KVISTEN har spredt sig fra Viborg til Skive, Nykøbing Mors, Bjerringbro, Silkeborg, Holstebro, Thisted, Randers, Grindsted, Århus og senest til Aalborg. KVISTEN voksede i antal frivillige fra bare 5 2006 til 19 i 2011 og til at være oppe på 30 frivillige her i 2015.

De frivillige er terapeuter, en bogholder, en IT-kyndig og en journalist, der arbejder i KVISTEN tilknyttet Viborg afdelingen, og i Århusafdelingen arbejder der 12 psykologistuderende. Terapeuterne har alle en 4 årig uddannelse eller er uddannede psykologer med en efteruddannelse i traumer.

For Tine Bryld Prisens bestyrelse har særligt to forhold været afgørende: Dels at dette års prismodtager skulle findes blandt de indsatser, der finder sted ude i Danmark – her til fulde opfyldt med fokus lagt i Vest-, Midt-, og Nordjylland og ikke alene i de allerstørste byer. Og for det andet var det vigtigt, at det frivillige arbejde ikke skortede på den faglige kvalitet i arbejdet. Særligt synes vi også, at det at I er begyndt på at hjælpe mændene på vej til at komme frem i lyset og modtage behandling er lovende og meget vigtigt – også ligestillingsmæssigt.
I har med jeres fokus og nye tilbud til drenge og mænd som ofre for seksuelle overgreb, fremhævet den måske mest skjulte og ukendte del af overgrebsproblematikken, bidraget til at løfte et alvorligt tabu og rydde op i en alvorlig vildfarelse. Tidligere- og desværre ofte forsat mange steder – er det opfattelsen, at det alene er piger og kvinder der udsættes for seksuelle overgreb. Sådan ser virkeligheden ikke ud. Det er vigtigt og så flot, at I netop har blik for dette.

KVISTEN udbygger sin egen faglighed løbende med kurser og supervision til de frivillige, som arbejder med både tunge og følsomme menneskeskæbner.

KVISTENS brugere bliver efterhånden flere og flere, eftersom KVISTENs geografiske nærhed muliggør samtaler og behandling. Talmæssigt er det endnu ikke dokumenteret om selve antallet af misbrugte er blevet større, men det som kan dokumenteres er, at stadig flere står frem med et ønske om at få hjælp til at klare følgerne af misbruget, at få senfølgerne bearbejdet, og at få et hverdags-, arbejds-, og familieliv til at hænge sammen og fungere.

Tine Bryld ville ændre det sociale landskab med sin indsats og vel at mærke ikke til den amerikanske, privatiserede, frivillige almisse model, men således, at det vi kalder vores kernevelfærd klarer at tage hånd om de svageste og mest sårbare og ikke bare spiser dem af med “et bolche” eller en dyr psykologtime, hvorefter man bliver sendt hjem til problemerne og må klare sig selv.

Systemet, som lukker det ene øje og lader sagsbunkerne vokse og kynisk lader underretningerne ligge på yngste socialrådgivers bord, vil vi som borgere ikke finde os i.

Så må vi som borgere råbe op om nye måder at få løst problemerne på. Det ville Tine Bryld helt sikkert have gjort, hvilket begrunder Tine Bryld Prisens valg af KVISTEN som årets 2015 modtager. Vi vil gerne takke Lisbeth personligt med en påskønnelse i form af en check på 50.000,- kr., og vi vil gerne ønske jer i KVISTEN god vind fremover med en check på 500.000,- kr.
Endeligt, som et varigt minde, en statuette lavet af Tines gode ven, kunstneren Leif Sylvester.

Bag Tine Bryld Prisens virke ligger et tillidsfuldt og godt samarbejde mellem TRYGFONDEN, Danmarks Radio og Projekt Plan B – et samarbejde, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for.

Danmarks Radio lavede her midtvejs i Kvindernes 100 års stemmerets jubilæum en interessant rundspørge om, hvem brugerne synes var dette århundredes mest betydningsfulde kvinde. På en meget markant og synlig førsteplads kom Tine Bryld ind, med Dronning Margrethe på en 2. Plads, og fhv. Statsminister Helle Thorning-Schmidt på en 3. Plads.

Det vil vi på Tine Bryld Prisens vegne gerne sige tak for – et flot valg af danskerne. Det udløste en flot statuette til Tine Brylds familie, som vi ønsker tillykke med.

En social vagthund, som Tine Bryld var, har gjort indtryk imens hun var iblandt os. Og her med Tine Bryld Prisen får hendes indignation dagens og tidens stemme igennem KVISTEN, Lisbeth Høstgård Møller og de frivillige folk bag hende i det jyske, vor hyldest. Tak til jer alle herfra og et stort tillykke med prisen!

Takketale fra Lisbeth Høstgaard Møller

Tine Brylds stemme minder mig om søndagsaftener hjemme på teenageværelset, hvor hun talte til mig og alle jer andre. Den måde hun mødte os på gjorde et stort indtryk på mig og min generation. Det hun gjorde var noget helt særligt!

Derfor er det med både stor ydmyghed og taknemmelighed, at jeg står her i dag. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg samtidig er både overvældet, glad og stolt over, at en så stor anerkendelse som TB-prisen er, har fundet vej til Kvisten. For 10-12 år siden var problematikken seksuelt misbrug for mig forholdsvist ukendt og det var lidt af et tilfælde, at jeg kom ind i Kvisten. Jeg har gennem årene talt med mere end 1000 mennesker, der har ringet til Kvisten.Vidt forskellige historier bærer disse mennesker rundt på – og dog er der så mange fælles træk.

Fælles for dem er, at de alle uforskyldt er blevet krænket, og at deres liv med ét er blevet afsporet. Ofte tidligt i deres liv, hvor voksne skulle passe på dem – ikke gøre dem fortræd.

2/3 af målgruppen er kvinder. Én af dem kunne være hende her:

Hun har haft symptomerne lige siden overgrebene begyndte. Ingen har lagt mærke til dem har ikke haft modet til at spørge – det er også svært!
Hun har tre børn, er midt i 30’erne og har fået sporadisk hjælp, men ingen har taget fat om årsagen. Det ulykkelige er, at kvinden lige så stille er blevet marginaliseret, droppet ud af diverse uddannelser, mistet jobs og været sygemeldt med stress, angst og depression flere gange. Mistet sygedagpengene. Forsørgelsesgrundlaget smuldrer.

1/3 af målgruppen er mænd. Jo længere man kommer vest på, jo færre af disse mænd rækker ud efter hjælp. For 1½ år siden var blot 5% af henvendelserne hos os mænd. Nu – takket være Kvistensmandeprojekt, er vi oppe på 21%!

Én af dem kunne være ham her: Han er midt i fyrrerne. Facaden krakelerer. Han har familie, men skammen er for stor til, at han tør fortælle dem om det. For at undgå at mærke det, der gør ondt arbejder han i et væk. Uden for kontrol – inden i fuldstændigt kaos! Han kunne også have dulmet smerterne og jaget flashbackene med stoffer eller alkohol, som mange gør.

Omkostningerne for samfundet er meget store. Men størst er dog tab af livskvalitet for den enkelte, og det kan ikke gøres op i penge.

Undersøgelser viser, at 10-12 % af befolkningen har været seksuelt misbrugt. Hertil kommer et stort mørketal, der bl.a. dækker over dem, der ikke fortæller om det enten på grund af trusler fra krænkeren, fortrængning eller ganske enkelt, fordi det er for skamfuldt. Fortrængning betyder ikke, at senfølgerne ikke lever i bedste velgående. Det gør de. Og det gør ondt! Derfor er problemet større end de fleste aner!

Der sidder nogen her i salen, som har rejst sig efter at have levet et kaotisk og smertefuldt liv. Det har krævet mod og hårdt arbejde!

Denne pris er en hyldest til frivilligt arbejde. Der sidder også nogen her i salen, som har hjulpet mange til at få et bedre liv!

Prisen betyder uendeligt meget for os i Kvisten. Vi kan hjælpe endnu flere! Og det giver os mulighed for at synliggøre Kvistens tilbud, og ikke mindst kan den være med til at nedbryde tabuer.

Tak til Tine Bryld Prisen og alle dem, der står bag

Tak til alle jer frivillige, der gennem årene har bidraget i Kvisten

Tak til alle sponsorer, store som små, der har betænkt Kvisten.

Og ikke mindst en stor tak til min familie for opbakning.