Tine Bryld Prisen er foreslået af den socialfaglige organisation Plan B og uddeles i samarbejde med TrygFonden.

Plan B

Plan B er en socialfaglig organisation, der siden 1999 har arbejdet tværfagligt og helhedsorienteret med udsatte og adfærdsvanskelige unge mellem 12 og 23 år, samt deres forældre.

Plan B udbyder en højt specialiseret kontaktpersonsordning, der som alternativ til anbringelse er en mulighed kommunerne benytter i arbejdet med udsatte, marginaliserede unge. De arbejder i nærmiljøet og 1:1, for at få de unge ud af f.eks. kriminalitet eller misbrug og til at komme i uddannelse eller arbejde.

Familiearbejdet er en fast integreret del i Plan B’s kontaktpersonsordning. Gennem afdækning af problemer og ressourcer, vejleder Plan B’s familiekonsulenter, så forældrene kan indgå i at skabe varige forandringer.

Fakta om TrygFonden

TrygFonden er en almennyttig organisation, der arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for alle i Danmark.

I 2012 anvendte TrygFonden 550 millioner kroner til tryghedsskabende aktiviteter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

Indenfor det sociale område har TrygFonden blandt andet fokus på, at alle mennesker uanset alder, køn, etnisk oprindelse, mentale tilstand og fysiske formåen har en reel mulighed for at deltage i samfundslivet.