Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen blev dannet i juni 2012. Bestyrelsen i foreningen fungerer som prisudvalg og udgøres af:

Helle Degn (formand)
Fhv. minister og kommissær, bestyrelsesmedlem i Projekt Plan B

Michael Christiansen (næstformand)
Bestyrelsesformand, DR

Søren Thide (kasserer)
Projektleder, Projekt Plan B

Lea Bryld
Institutionschef, Kriminalforsorgen

Ida Koch
Psykolog

Jesper Kristensen
Leder, Aalborg Kommune

Erik Valeur
Journalist & forfatter