Tine Bryld Prisen 2021 går til Joannahuset

Børne-ungekrisecenteret Joannahuset modtager Tine Bryld Prisen, Danmarks store socialpris, blot et år efter, at huset slog dørene op for børn og unge, der ikke har andre steder at søge hen. Med prisen følger 500.000 kr.

Tirsdag aften dannede Vega igen rammen om Tine Bryld Prisen, som i år blev uddelt for niende gang. Modtageren af årets pris blev Joannahuset. Tine Bryld Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden, Projekt Plan B og DR, og ledsages af op til 500.000 kr. samt en særlig statue, som kunstner Leif Sylvester har skabt.

Et fristed for børn og unge i udsatte situationer

Det er ikke meget mere end et år siden, at årets prismodtager, Joannahuset, slog dørene op på Christianshavn som Danmarks eneste børne- ungekrisecenter. De første spadestik til huset blev taget i 2017, da nuværende dagligleder og socialrådgiver, Jette Wilhelmsen, ønskede at etablere et landsdækkende børne- ungekrisecenter for børn og unge, som har brug for omsorg, rådgivning og husly.

Joannahuset, drives af fagpersoner og frivillige, der fungerer som rollemodeller for de unge. Huset henvender sig primært til personer under 18 år, der har oplevet vold og svigt i hjemmet, eller haft uheldige oplevelser med kommunen eller tidligere anbringelser. Hos Joannahuset kan alle børn og unge få hjælp døgnet rundt året rundt. Huset er etableret som et forsøgs- og udviklingsprojekt, der i første omgang løber over en 3,5-årig periode. Et af målene er at nytænke mulighederne for at hjælpe de børn og unge, der henvender sig.

“Joannahuset er opkaldt efter Kim Larsens folkekære sang, Joanna. Et sted hvor man ikke bare skal passe sig selv. Hvor man kan drømme, larme, svæve og spire. Det er i virkeligheden et smukt billede på Joannahuset. Det er børnenes hus. Hvor de kan være sig selv. Larme men også drømme og spire,” lød det blandt andet i motivationstalen fra Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen.

Siden åbningen har 212 børn og unge været i kontakt med Joannahuset. Børn fra 34 af landets 98 kommuner har besøgt huset. – og 67%af de fysiske henvendelser er fra piger. Derudover er hver tredje (30%) af de besøgende hjemløse i varierende grad. Psykisk og fysisk vold er den hyppigste problematik, som de børn og unge, der opsøger Joannahuset, står i.

En blåstempling af organisationens arbejde

Hos Joannahuset er man beærede over at have modtaget Tine Bryld Prisen, og forklarer om betydningen af at modtage prisen:

“Tine Bryld var en foregangskvinde, og hun er til stadighed et forbillede og en inspiration for mig og andre i Joannahuset for den autenticitet og styrke hun besad.
Tine var en vigtig stemme – og hun gav den stemme videre til de unge og lyttede til dem. I Joannahuset forsøger vi netop at hjælpe unge i svære situationer ved at lytte til dem og styrke deres stemme i egen sag, og derfor har det stor betydning at få den moralske anerkendelse og blåstempling af vores arbejde, som Tine Bryld Prisen giver,”
udtaler leder i Joannahuset, Jette Wilhelmsen.

Vært på aftenen var radiovært Line Kirsten Nikolajsen, der til dagligt også står i spidsen for Tværs på P3. Et program, som Tine Bryld i 1972 var med til at igangsætte og som siden da, har fungeret som en platform, hvor unge har kunnet blive rådgivet i de problemer, man som teenager kan stå over for.

Prismodtagertale 2020 ved Gunvor Wibroe, formand for Tine Bryld Prisen:

I år uddeler vi Tine Bryld Prisen for 8. gang. Tine Bryld hjalp mange unge, der følte sig udenfor. Det er derfor en ære at uddele Danmarks store socialpris til en forening, der i Tine Brylds ånd gør en særlig indsats for at løfte socialt udsatte børn og unge ind i positive fællesskaber. Som hjælper med kontingenter og udstyr til fritidsaktiviteter. Som hjælper dem på vej til succesoplevelser og styrket tro på sig selv – det er nemlig BROEN DANMARK.

Peter Poulsen, formand for BROEN DANMARK, vil du komme her op.

Astrid Lindgren sagde engang: “Man kan ikke prygle noget ind i børn, men man kan klappe meget ud af dem”. Og alle har brug for, at nogen klapper og tror på dem! Men ikke alle har forældre med penge og overskud, så man kan gå til fodbold, klaver eller gymnastik. De børn hjælper BROEN. 

Vi ved alle, at det kan have negative konsekvenser at vokse op i en udsat familie. At man kan føle sig anderledes, ensom og isoleret fra sine jævnaldrende. Ildsjælen Hans Søgaard etablerede BROEN i 2002 og siden dengang har I været den støtte og “hånd i ryggen”, som særligt udsatte og marginaliserede børn og unge har brug for.

BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge. 

BROEN blev udvalgt som én af 124 indstillede kandidater, der alle yder en kæmpe indsats for udsatte mennesker. Som viser det hjælpsomme og hjertevarme Danmark. Af hjertet tak for jeres vigtige indsats! Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Tine Bryld Prisens partnere, TrygFonden og Plan-B, for et godt og tæt samarbejde om Prisen. 

Med Prisen følger op til 500.000 kr. til jeres arbejde for børn og unge samt en statuette udført af Tine Brylds gode ven, Leif Sylvester. 

Til alle BROENs mange frivillige: Man siger, at “frivillighed er ulønnet. Ikke fordi frivillige er værdiløse. Men fordi frivillige er uvurderlige.” Og I er uvurderlige. I gør et enestående arbejde. I bygger broer mellem børn. Og I insisterer på, at alle, uanset hvor man er født eller hvem man er født af har ret til at være en del af stærke fællesskaber. At alle skal med. For intet barn eller ung må være udenfor. 

TAK til jer og stort tillykke med Tine Bryld Prisen 2020.