Tine Bryld Prisen 2020 går til BROEN Danmark

Danmarks store socialpris blev uddelt onsdag d. 21. oktober på Lille Vega. Traditionen tro var det Prisens formand, Gunvor Wibroe, der afslørede årets prismodtager i en live radioudsendelse på DR – P3. Jacob Bellens og Mekdes optrådte direkte fra scenen, og aftenens vært, Line Kirsten Nikolajsen interviewede bl.a. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag. BROEN Danmarks formand, Peter Poulsen, fortalte om organisationens arbejde, og Maria delte sin personlige historie om at have fået hjælp hos BROEN Danmark. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen indledte aftenen med at fortælle om sit arbejde med Tine Bryld, så stemningen blev sat til en uforglemmelig aften i Tine Brylds minde.

Tine Bryld Prisen består af op til 500.000 kr. samt en statuette designet af Leif Sylvester. Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden og Plan-B og er siden 2013 blevet givet til et projekt eller en forening, som gør en særlig indsats for socialt udsatte mennesker i Danmark.

Dette års prismodtager er BROEN Danmark, som er en frivillig organisation, der hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid. BROEN har lokalforeninger i hele landet og samarbejder med lærere, sagsbehandlere, sygeplejersker m.fl. for at nå ud til de familier, der har allermest brug for hjælp. BROEN samarbejder derudover også med en lang række organisationer for at skabe de bedst mulige tiltag for at fremme vilkårene for socialt udsatte børn og unge.

Bro mellem barn og fællesskab

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede traditionen tro årets prismodtager. Der var igen i år indstillet mere end 100 kandidater, så det var en svær opgave for prisudvalget. Det endelige valg blev dog BROEN Danmark, hvilket Gunvor Wibroe bl.a. begrundede således:

BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge.”

BROEN Danmark arbejder for at gøre det muligt for udsatte børn og unge at blive en del af et foreningsfællesskab, som de ellers ikke ville have råd til eller adgang til. Gunvor Wibroe understregede, at dette har stor betydning for at sikre succesoplevelser og opbygge selvtillid:

Alle har brug for, at nogen klapper og tror på dem! Men ikke alle har forældre med penge og overskud, så man kan gå til fodbold, klaver eller gymnastik. De børn hjælper BROEN.

Både Gunvor Wibroe og BROEN’s egen formand, Peter Poulsen, fremhævede organisationens frivillige og vigtigheden af deres store arbejde for de udsatte børn og unge. Med Peter Poulsens ord:

“Det er det, at der står frivillige rundt omkring, som gør, at de her børn og unge får nogle rollemodeller og får et netværk, som de kan bruge senere. Det er uvurderligt.”

BROEN’s sekretariatsleder Erik Haumann forklarede, at der selv i et velstillet land som Danmark er behov for en særlig indsats for at sikre, at alle har adgang til fritidsaktiviteter og foreningsfællesskaber. Det vurderes eksempelvis, at 122.000 børn og unge vokser op i familier med misbrugsproblematikker, og at over 60.000 børn lever i relativ fattigdom. Erik Haumann betonede, at det netop er de socialt udsatte børn og unge, som BROEN arbejder for:

“De her børn og unge kommer fra familier, hvor fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og gaver til jul bliver skåret fra. Det er de børn, vi gerne vil have fat i. Det er dem, vi gerne vil hjælpe til et normalt børneliv.”

Succesoplevelser og styrket selvtillid

BROEN Danmark har lokalforeninger i 31 kommuner. Alene i 2019 hjalp de 5.225 børn og unge til fritidsaktiviteter og sunde fællesskaber. BROEN’s arbejde er bl.a. motiveret af FN’s Børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Ifølge denne konvention om børns grundlæggende rettigheder har børn bl.a. ret til at lege og dyrke egne interesser. For udsatte familier kan det desværre være svært at få råd til foreningsaktiviteter, og derfor hjælper BROEN med en økonomisk og organisatorisk håndsrækning, så alle børn og unge kan blive en del af et foreningsfællesskab.

Som BROEN Danmark selv beskriver det, handler disse foreningsfællesskaber ikke kun om at dyrke motion, hobbyer og kunst, men også om at sørge for, at alle børn og unge får succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. BROEN kan også hjælpe med særlige ferieaktiviteter og har gennem samarbejde med andre organisationer både skabt og bidraget til projekter og tiltag, som enten direkte hjælper udsatte børn og unge eller på anden vis gør en forskel.

Du kan finde din nærmeste lokalafdeling her.

Festlig fejring og rørende indslag

Dette års prisuddeling blev ligesom i 2018 og 2019 afholdt i Lille Vegas historiske rammer. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen startede aftenen med en rørende og underholdende tale før selve radioudsendelsen, hvor hun fortalte om, hvordan det var at arbejde med Tine Bryld og om Tines indlevende og empatiske tilgang til de mange unge, der ringede – uanset hvilke problemer de ringede ind med.

Herefter tog Line Kirsten Nikolajsen over i selve radioudsendelsen og førte aftenens publikum og lyttere gennem en anderledes udgave af Tværs. Der blev afspillet gamle optagelser fra dengang, hvor Tine Bryld selv var vært på Tværs, og hendes karakteristiske kærlige ærlighed vakte som altid latter og smil hos publikum.

Line Kirsten Nikolajsen interviewede Maria om, hvor vigtigt det var for Maria som barn, at hun fik hjælp af BROEN Danmark til at begynde til dans:

“Jeg fik en større vennekreds. En lille ekstra familie, hvis man kan sige det sådan”.

Social- og Indenrigsminister Astrig Krag delte også sine oplevelser som barn i foreningslivets fællesskaber og om vigtigheden af at have et sted, hvor man kan få både sociale og personlige succesoplevelser. Mekdes fortalte også om, hvordan hendes barndom var præget af utallige fritidsaktiviteter, og hvordan det hjalp hende med at finde den sti, som i dag er hendes stærke musikkarriere.

Begge aftenens kunstnere, Jacob Bellens og Mekdes, indfangede på smukkeste vis stemningen mellem de forskellige indslag, og aftenen blev traditionen tro afrundet med Sebastians evige klassiker “Du er ikke alene”, denne gang fortolket af Jacob Bellens.

De gældende COVID-19-restriktioner gjorde dette års prisuddeling til et ret anderledes arrangement, men selv med mundbind og distancering stod smil og latter knivskarpt hele aftenen. Salen blev samlet – på sikker afstand – om fejringen af BROEN Danmark og af frivilligt arbejde i hele Danmark.

Tine Bryld Prisen takker alle for en fantastisk aften og sender en særlig tak til vores samarbejdspartnere, TrygFonden og Plan-B, som gør Prisen mulig.

Du kan se udvalgte billeder fra aftenen her på siden.

 

Foto: Bjarke MacCarthy

Prismodtagertale 2020 ved Gunvor Wibroe, formand for Tine Bryld Prisen:

I år uddeler vi Tine Bryld Prisen for 8. gang. Tine Bryld hjalp mange unge, der følte sig udenfor. Det er derfor en ære at uddele Danmarks store socialpris til en forening, der i Tine Brylds ånd gør en særlig indsats for at løfte socialt udsatte børn og unge ind i positive fællesskaber. Som hjælper med kontingenter og udstyr til fritidsaktiviteter. Som hjælper dem på vej til succesoplevelser og styrket tro på sig selv – det er nemlig BROEN DANMARK.

Peter Poulsen, formand for BROEN DANMARK, vil du komme her op.

Astrid Lindgren sagde engang: “Man kan ikke prygle noget ind i børn, men man kan klappe meget ud af dem”. Og alle har brug for, at nogen klapper og tror på dem! Men ikke alle har forældre med penge og overskud, så man kan gå til fodbold, klaver eller gymnastik. De børn hjælper BROEN. 

Vi ved alle, at det kan have negative konsekvenser at vokse op i en udsat familie. At man kan føle sig anderledes, ensom og isoleret fra sine jævnaldrende. Ildsjælen Hans Søgaard etablerede BROEN i 2002 og siden dengang har I været den støtte og “hånd i ryggen”, som særligt udsatte og marginaliserede børn og unge har brug for.

BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge. 

BROEN blev udvalgt som én af 124 indstillede kandidater, der alle yder en kæmpe indsats for udsatte mennesker. Som viser det hjælpsomme og hjertevarme Danmark. Af hjertet tak for jeres vigtige indsats! Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Tine Bryld Prisens partnere, TrygFonden og Plan-B, for et godt og tæt samarbejde om Prisen. 

Med Prisen følger op til 500.000 kr. til jeres arbejde for børn og unge samt en statuette udført af Tine Brylds gode ven, Leif Sylvester. 

Til alle BROENs mange frivillige: Man siger, at “frivillighed er ulønnet. Ikke fordi frivillige er værdiløse. Men fordi frivillige er uvurderlige.” Og I er uvurderlige. I gør et enestående arbejde. I bygger broer mellem børn. Og I insisterer på, at alle, uanset hvor man er født eller hvem man er født af har ret til at være en del af stærke fællesskaber. At alle skal med. For intet barn eller ung må være udenfor. 

TAK til jer og stort tillykke med Tine Bryld Prisen 2020.