Tine Bryld Prisen 2018 går til Sabaah

Foreningen Sabaah modtog d. 23. oktober Tine Bryld Prisen 2018. Det skete under en live radioudsendelse af programmet Tværs, som i aftenens anledning blev sendt fra Vega.

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, fortalte i sin tale, at Sabaah har fået Danmarks store socialpris for sit engagement for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer med minoritetsetnisk baggrund. Sabaahs forperson, Laeth Shir-Ali, tog imod Prisen, som bl.a. kan bruges til at udvikle og forankre Sabaahs arbejde i hele landet.

Sara Bovin, vært på Tværs, interviewede også Abdel Aziz Mahmoud  og hans mor, Souad Taha, om deres historie og det generelle behov for en forening som Sabaah, der støtter og styrker unge mennesker i svære situationer.

 

Stort tillykke til Sabaah med den velfortjente pris!

Hvis du vil se, hvordan vi overraskede Sabaah under et helt almindeligt bestyrelsesmøde, kan du klikke her eller finde videoen på vores Facebookside.

 

Billedrettigheder: Kasper Witte Larsen / Büro Jantzen.

Prismodtagertale 2018 ved Gunvor Wibroe, formand for Tine Bryld Prisen:

I år er det fem år siden, at Danmarks store socialpris, Tine Bryld Prisen blev uddelt for første gang. Og igen i år uddeles den til en forening, der i Tine Brylds ånd gør en ekstraordinær indsats for at hjælpe og løfte socialt udsatte mennesker.

Det er derfor en ære at få lov til at stå her i dag og  overrække Tine Bryld Prisen 2018 til Sabaah.

Laeth Shir Ali, forperson i Sabaah, vil du komme herop, så jeg kan begrunde vores valg af Sabaah.

Sabaab betyder en “Ny dag” eller “Ny begyndelse”, og I har siden begyndelsen for 12 år siden knoklet for at forbedre levevilkårene for LGBT+ personer med minoritetsetnisk baggrund. De oplever store udfordringer forbundet med deres etnicitet og seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det kan være rigtig svært at være LGBT+person i et minoritetsetnisk miljø. Man er en minoritet i minoriteten! Og det kan give store problemer som ensomhed og isolation. Marginalisering og udstødelse. Skabe uoverskuelige konflikter med både familie og venner.

Sabaah hjælper og løfter LGBT+personer med  anden etnisk baggrund end dansk. Det gør I med kyndig rådgivning. I tilbyder et trygt og stærkt fællesskab gennem netværkscafeer og fester. Og I deltager i samfundsdebatten via debatarrangementer, fortaleri og politisk aktivisme. I informerer om problemerne, og I fortæller om løsningerne. I arbejder på så mange niveauer, og jeres resultater taler for sig selv. I årenes løb har Sabaah gjort en verden til forskel for hundredvis af mennesker. I er en vigtig stemme og talerør for LGBT+-personer blandt etniske minoriteter. I er vigtige for os alle!

Tine Bryld var et fyrtårn, der livet igennem kæmpede for udsatte mennesker og for at ændre det sociale landkort. Sabaah blev udvalgt blandt 120 indstillede foreninger og personer, der hver især yder en enorm indsats for at hjælpe socialt udsatte og marginaliserede mennesker. Indstillinger der viser Danmarks store hjerte. Jeg vil gerne takke alle jer, der knokler for vores udsatte medborgere. Det er helt i Tine Brylds ånd.

Tine Bryld Prisen uddeles i tæt samarbejde mellem Trygfonden og Projekt Plan B. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt og tillidsfuld samarbejde.

Med Tine Bryld Prisen vil vi gerne hylde Sabaah. Og med prisen følger der op til 500.000 kr til Sabaahs fremtidige arbejde samt en statuette af Tine Bryld gode ven, Leif Sylvester.

Kære Sabaah, I gør en forskel! I møder mennesker i øjenhøjde. Behandler dem nænsomt og respektfuldt – mens I samtidigt løfter og gør dem stærke. I tilbyder et tiltrængt “Helle”, hvor man kan være sig selv. Men hvor man ikke er alene. Tak for jeres vigtige arbejde med at give mennesker “nye begyndelser”.

Stort tillykke med Tine Bryld Prisen 2018.

 

Gunvor Wibroe
Formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen
Oktober 2018