Tine Bryld Prisen 2017 går til Carlos’ Kitsch’en

Tine Bryld Prisen 2017 er netop blevet uddelt. Prisen er på 500.000 kroner og dertil en personlig pris på 50.000. Modtageren af prisen blev Carlos’ Kitsch’en, der er en socialøkonomisk virksomhed og café beliggende i Svendborg. Virksomheden støtter indsatte til en bedre løsladelse og forsøger at minimere risikoen for at vende tilbage til kriminalitet ved hjælp af caféen, der bruges til resocialisering af indsatte i den sidste tid af deres afsoning.

Tine Bryld prisen har siden 2013 hyldet og støttet ildsjæle, der gennem stort, frivilligt engagement og initiativ hjælper socialt udsatte og marginaliserede mennesker i samfundet.

Som hele Danmarks socialrådgiver blev Tine Bryld i starten af 2015 valgt som århundredets mest betydningsfulde kvinde, og som de unges stemme var hun en vigtig skikkelse, særligt for lytterne af P3-programmet Tværs, for hvem hun stod klar med hjælp og rådgivning til. Således tager Tine Bryld Prisen udgangspunkt i alt det arbejde, engagement og initiativ, Tine Bryld repræsenterede.

Årets modtager er Carlos’ Kitsch’en

Tine Bryld Prisen går i år til Carlos’ Kitsch’en, som gennem resocialisering og vejledning hjælper dømte i danske fængsler til et civilt liv uden kriminalitet.

Formanden for foreningen Tine Bryld Prisen, Helle Degn, fortæller, hvorfor Carlos’ Kitsch’en modtager årets pris:

Med Prisen til Carlos’ Kitsch’en sætter vi mennesker i centrum i deres eget liv – og det ville Tine Bryld have elsket – og det begrunder, hvorfor det netop er Carlos’ Kitsch’en og deres seje idémand og deltagere, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2017.

Målet med Carlos’ Kitsch’en er at motivere dømte til uddannelse, arbejde eller anden form for beskæftigelse og genskabe tilliden til samfundet uden for murene. Dette sker gennem kokkefaget, der anvendes som værktøj til at aflære den kriminelle identitet, og den enkelte tilbydes herigennem et nyt fællesskab med henblik på at skabe en ny identitetsforståelse, øget selvrespekt, større selvværd og nyt netværk.

Tine Bryld Prisen overrasker årets modtager er Carlos’ Kitsch’en

Idéen bag projektet

Manden bag projektet hedder Søren Carlos. Søren er uddannet kok og har været ansat som både skolelærer og ansvarlig for kokkeskolen i Nyborg Statsfængsel. Idéen til Carlos’ Kitsch’en opstod i tiden som underviser i fængslet, hvor Søren lærte mennesket bag kriminaliteten at kende. Her så han mennesker med en broget fortid og med ugerninger i bagagen.

Om projektet udtaler Helle Degn endvidere:

Mennesker med en hård bagage og med gerninger, der absolut ikke kan bifaldes på nogen måde. Mennesker med skygger fra fortiden, som skygger for fremtiden – her kom Carlos’ idé med at hjælpe på vej ud af indespærringen med en vej ud på arbejdsmarkedet – et job at stå op til , et fællesskab at være en del af, og med chancen for at nå frem til målet, et almindeligt liv uden kriminaliteten og stofferne som redningsplanke.

Søren er af den overbevisning, at der for de flestes vedkommende er en forhistorie, der ikke godtgør den kriminelle handling, men forklarer, hvorfor den har fundet sted. Og gældende for de fleste er ønsket om at leve et helt almindeligt liv – et liv som er svært at opnå, når straffeattesten er plettet. Ud fra disse overbevisninger og på baggrund af mange løse samtaler med indsatte og ansatte i Nyborg Statsfængsel er Carlos Kitsch’en blevet til.

Helle Degn understreger vigtigheden af den indsats, Carlos’ Kitsch’en yder:

Carlos’ Kitsch’en kan noget i forhold til at identitets-ændre og uddanne på samme tid – som vi har rigtig meget brug for fremover.

Projektets redskaber og omdrejningspunkt

I Carlos’ Kitsch’en anvendes basale redskaber til at lære den enkelte at begå sig i samfundet uden kriminalitet og stoffer. Det er redskaber som stabilitet, mødepligt, kommunikation, disciplin, fællesskab og ansvar. Der er i projektet også fokus på at håndtere udfordringer på en positiv måde, så de får så få personlige konsekvenser som muligt. Ligeledes er orden og renlighed, både på arbejdspladsen og personligt, nogle af de elementer, der indgår i processen.

Helt konkret er omdrejningspunktet for Carlos’ Kitsch’en at støtte mennesker ud af kriminalitet efter afsoning. Projektet tilbyder en cater-uddannelse og en mentorstøtte ved endt afsoning. I tæt samarbejde med kriminalforsorgen og High Five tilbydes praktik i afsoningens sidste del, så den indsatte klargøres til job eller uddannelse. Projektet tilbyder endvidere et afklaringsforløb for tidligere kriminelle i tæt samarbejde med den pågældende kommune, og projektet kontaktes ofte af tidligere indsatte, som ikke søger hjælp hos det offentlige, men i stedet lader Carlos’ Kitsch’en agere som bindeled mellem kommune og person.

Om modtagelsen af prisen udtaler manden bag Carlos’ Kitschen, Søren Carlos, følgende:

Med den støtte, vi modtager fra Tine Bryld Prisen, vil vi arbejde på videre udvikling af Carlos’ Kitsch’en. Vores store vision for fremtiden er at lave lignende projekter i andre byer i Danmark, og for at imødekomme denne udvikling skal vi lave en strategi for vores fortsatte arbejde.

Tine Bryld Prismodtager talen 2017 ved Helle Degn, formand for Tine Bryld Prisen:

På vegne af Tine Bryld Prisen vil jeg gerne begrunde valget til Tine Bryld Prisen 2017.

Valget faldt i år på Carlos’ Kitsch’en i Svendborg.

Ca. 136 projekter var i år med i opløbet. Dermed fik vi i bestyrelsen et flot indblik i de kæmpe store og mangfoldige både professionelle og frivillige sociale aktiviteter rundt om i hele landet.

En indsats som i sig selv binder Danmark sammen.

Årets prisvinder er her repræsenteret ved Søren Carlos – vil du venligst komme herop på scenen – så vi kan hylde dig og jer i Carlos’ Kitsch’en – for hele jeres indsats.

Den 1. juli 2015 åbnede en cafe på gå gaden i Svendborg. Det var ikke en almindelig cafe – men netop Carlos’ Kitsch’en – en privat virksomhed, som nu er blevet omdannet til en socialøkonomisk virksomhed, hvor alt overskud geninvesteres i cafeen og til dennes videre udvikling.

For dem som Carlos her tager hånd om gælder det – at det, de allermest ønsker sig, er at nå frem til at leve et almindeligt liv. Det kan være rigtig svært at nå dertil, med en plettet straffeattest og en tung bagage fra en broget fortid med kriminalitet, vold eller på stoffer i hverdagen. At finde ind til mennesket bag kriminaliteten brugte Carlos tid på i sin tid som kok i Nyborg Statsfængsel og som lærer. Mennesker med en hård bagage og med gerninger, der absolut ikke kan bifaldes på nogen måde. Mennesker med skygger fra fortiden, som skygger for fremtiden – her kom Carlos idé med at hjælpe på vej ud af indespærringen med en vej ud på arbejdsmarkedet – et job at stå op til , et fællesskab at være en del af, og med chancen for at nå frem til målet, et almindeligt liv uden kriminaliteten og stofferne som redningsplanken.

Carlos beskriver selv målet som – en socialisering og vejledning af dømte i danske fængsler til et civilt liv uden kriminalitet. At få gang i enten uddannelse eller blot et arbejde uden kriminaliteten som følgesvend. Og at ændre den kriminelle identitet og tankegang – til en aktiv og selvstændig medborger.

Caféen bruges til at lære den enkelte ansatte basale redskaber, så de kan begå sig i samfundet uden kriminalitet og stoffer og bander. Redskaber som – daglig stabilitet, mødepligt, kommunikation, at håndtere udfordringer positivt, orden og renlighed både på arbejdspladsen og personligt, disciplin, fælleskab og at tage ansvar på sig og stå på mål for fællesskabet.

Carlos café samarbejder allerede flot med kriminalforsorgen og High Five og Svendborg kommune. Og Carlos og de ansatte tilbyder flere former for foredrag på skoler, institutioner, faggrupper og kommuner –  hvilket i sig selv giver en fin terapeutisk gevinst for de pågældende og en refleksion over egen rolle.

Carlos’ Kitsch’en kan noget i forhold til at identitets-ændre og uddanne på samme tid – som vi har rigtig meget brug for fremover.

Tine Bryld ville ændre det sociale landskab med sin indsats sådan, at vi selv er med til at klare og tage hånd om, de problemer tilværelsen byder på.

Med Prisen til Carlos’ Kitsch’en sætter vi mennesker i centrum i deres eget liv – og det ville Tine Bryld have elsket – og det begrunder, hvorfor det netop er Carlos’ Kitsch’en  og deres seje idemand og deltagere, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2017.

Vi vil gerne påskønne hele ideen bag cafeen ved at overrække Tine Bryld Prisen til Søren Carlos – med checken til Søren Carlos på de 50.000 kr. – og vi vil gerne ønske cafeen god vind fremad med vores check på de 500.000 kr.

Og endelig som et varigt minde – give dig, Carlos, en statuette lavet af Tine Brylds gode ven Leif Sylvester.

Bag Tine Bryld Prisens virke ligger et tillidsfuldt samarbejde mellem TRYGFONDEN, Danmarks Radio og Projekt Plan B. Et samarbejde, som jeg gerne vil benytte lejligheden til her at takke for.

En social vagthund som Tine Bryld var – har gjort indtryk, imens hun var iblandt os – og her med Prisen – får hendes indignation dagens og tidens stemme – igennem Carlos’ Kitsch’en og jeres flotte ide og arbejde.

Modtag vores hyldest – og et stort tillykke med Prisen!

 

Helle Degn
Formand for Tine Bryld Prisen
Oktober 2017