Tine Bryld Prisen 2016 går til den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose

Tine Bryld Prisen 2016 er netop blevet uddelt i DR-byen. Modtageren af prisen og præmien på 50.000 kr. gik i år til den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose, der gennem et tæt samarbejde med institutioner og forældre forebygger kriminalitet og radikalisering blandt unge. Foruden de 50.000 kr. vil SAHAN endvidere få mulighed for støtte til deres arbejde på 500.000 kr.

Siden 2013 har Tine Bryld Prisen hyldet ildsjæle, der udviser et stort, frivilligt engagement og støtter og hjælper socialt udsatte og marginaliserede mennesker i vores samfund. Tine Bryld Prisen er opkaldt efter hele Danmarks socialrådgiver, Tine Bryld, der gennem sin mangeårige karriere var de unges stemme og med radioprogrammet Tværs måtte lægge øre til ethvert problem – stort som småt.
Tine Bryld Prisen er derfor videreførelsen af alt det, som Tine Bryld repræsenterede og lever på bedste vis i hendes ånd. Prisen er indstiftet af Plan B og Trygfonden.

SAHAN forebygger kriminalitet og radikalisering

I år er modtageren SAHAN, en frivillig, somalisk kvindeforening bestående af cirka 120 mødre, der har base i Vollsmose på Fyn. SAHAN modtager den flotte pris for deres store arbejde i at forebygge kriminalitet og radikalisering blandt unge i Vollsmose.

Sammen med institutioner og forældre har SAHAN siden 2013 holdt øje med unge, der er ved at bevæge sig ud i en kriminel løbebane og hjælper dem gennem samtaler, råd og omsorg til at komme tilbage på sporet. Det drejer sig især om unge drenge, der er skoletrætte, og som ser bandemiljøet som et tillokkende alternativ.

Men det er ikke kun de unge, SAHAN hjælper. De tilbyder også forældre, der har problemer med deres unge, råd og omsorg. Det kan eksempelvis være muslimske forældre, der har problemer med, at deres unge piger begynder at interesse sig for radikal islamisme. Her hjælper og vejleder SAHAN forældrene om, hvordan de skal håndtere deres børn.

Ordet ’Sahan’ betyder ’fremad sammen’, og netop det er målet for SAHAN: de vil hjælpe unge med at komme videre gennem uddannelse og oplysning. Foreningens kontaktperson Ayan Mumin udtaler i forbindelse med modtagelsen af prisen:

“Det er utroligt stort for SAHAN at modtage denne pris. Prisen betyder først og fremmest anerkendelse for vores arbejde, og indsats med at arbejde med familier og unge i Vollsmose og omegn. Derudover betyder prisen også, at SAHANs arbejde får mere synlighed og der er brug for en stadig større dialog og synlighed omkring det arbejde vi laver. Vi ønsker virkelig at nedbryde barrierer og fordomme omkring hinanden; både det somaliske miljø, de etniske danskere og de danske myndigheder, såsom kommune og politi.

SAHAN er stadig en ung forening i vækst, og vi vil så gerne gøre en forskel for vores unge – de skal klare sig bedre, få en bedre uddannelse og en bedre fremtid. Det kan vi kun nå ved at samarbejde på tværs – og Tine Bryld-Prisen ser vi som et kæmpe skulderklap. Vi vil fortsætte vores arbejde og denne pris gør nogle ting muligt for os, som vi ikke havde troet på var muligt lige nu. Så derfor er vi meget taknemmelige.”

Forbilledligt projekt 

Efter kun at have været i gang i to år modtog SAHAN i 2015 SSP Odense Prisen for deres forebyggende arbejde med unge og for at styrke dialogen mellem det somaliske miljø i Vollsmose og myndighederne i Odense.

Men SAHAN har ikke kun høstet anerkendelse i Danmark,  for også i udlandet har SAHAN-mødrene gjort sig bemærket i deres alternative og unikke tilgang til unge, radikaliserede muslimer.

I maj i år lavede den amerikanske radiostation NPR radioudsendelsen ”To Stop Kids From Radicalizing, Moms In Denmark Call Other Moms”, som handler om SAHAN-mødrene, og hvordan de på fredelig vis bidrager til at fremme integrationen og forebygge terror og radikalisering. Flere millioner amerikanere lyttede med, da radioudsendelsen blev sendt, og SAHAN har formået efter kun to år at skabe opsigt langt udover Danmarks grænser.

Der findes kun få lignende initiativer internationalt. I Birmingham og Manchester ses lignende mødre grupper, der, ligesom SAHAN, går utraditionel til værks i kampen mod terror og radikalisering.

SAHAN tager hånd om problemerne

Formanden for foreningen Tine Bryld Prisen og fhv. minister Helle Degn fortæller, hvorfor SAHAN modtager årets pris:

De seje kvinder, som står hos os her – og sidder i salen her i dag  – har kaldt på andre seje kvinder og mødre i Vollsmose. Mødrenes frygt er radikalisering,  kriminalitet og arbejdsløshed for deres mænd og børn. I Odense har man her fundet de måske mest jordnære aktører, man vil kunne finde imod disse fænomener – de somaliske mødre i Vollsmose!”

Helle Degn understreger, at SAHAN’s arbejde er i tråd med Tine Brylds ønske om at hjælpe socialt udsatte.

”Tine Bryld ville ændre det sociale landskab med sin indsats – og vel at mærke ikke til den amerikanske privatiserede frivillige almisse model – men således, at vi selv er med til at klare og tage hånd om de problemer, tilværelsen byder på. Med SAHAN sætter vi beboerkræfterne i spil – og det ville Tine Bryld have elsket – og dette begrunder, hvorfor det netop er foreningen SAHAN og deres seje mødre, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2016.”

Tine Bryld Prismodtager talen 2016 ved Helle Degn, formand for Tine Bryld Prisen:

På vegne af Tine Bryld Prisen vil jeg gerne begrunde valget til Tine Bryld Prisen 2016.

Valget faldt i år på foreningen SAHAN. Ca 100 projekter var i år med i opløbet. Dermed fik vi i Tine Bryld Pris bestyrelsen et flot indblik i de kæmpe store og mangfoldige, professionelle og frivillige sociale aktiviteter rundt om i hele landet. En indsats, som i sig selv binder Danmark sammen.  Årets prisvinder er her repræsenteret ved Ayan Muumin, Shamso Xasan og Khadiija Axmed – vil I tre venligst komme herop på scenen – så vi kan hylde jer og hele jeres indsats.

Årets prismodtagere 2016 har samlet sig under navnet SAHAN, som betyder FREMAD SAMMEN! Somaliske kvinder, alle mødre, samlede sig i  januar 2013, fordi de var bekymrede, fordi der var behov for hjælp og en indsats, og fordi de ville gøre en forskel. Mødre gruppen fik støtte, anerkendelse og opbakning fra SSP – et flot SSP i Odense kommune – og SSP leder Tommy Holst har guidet mødre gruppen igennem et 4 måneders uddannelsesforløb om samfundsforhold, folkeskolereform og uddannelsesforløb og om myndigheder og deres funktioner i dagens Danmark.

De seje kvinder, som står hos os her – og sidder i salen her i dag  – har kaldt på andre seje kvinder og mødre i Vollsmose. Mødrenes frygt er radikalisering,  kriminalitet og arbejdsløshed for deres mænd og børn. I Odense har man her fundet de måske mest jordnære aktører, man vil kunne finde imod disse fænomener – de somaliske mødre i Vollsmose! Vores tre prisvindere, som står her – er netop disse mødre.  Ayan, som er deres formand i foreningen, har været med fra de var nogle få stykker og til i dag, hvor de er ca. 120 frivillige mødre i SAHAN foreningen – en hel hærskare af lokalsamfunds aktivister – det kan man vist godt kalde for MAMA-POWER!

De forklarer os, at mødre jo oftest er dem, der kender deres børn bedst –  de kan se de små tegn på forandringer hos deres børn.

De besvarer i dag hotlines døgnet rundt, hjælper med at finde forsvundne børn, og de bekæmper bandekriminalitet og narko, og de opsporer starten på religiøs radikalisering, og de forsøger hver dag at gøre Vollsmose til et trygt og sikrere sted at bo.

Alt deres arbejde hver dag er frivilligt, og det gøres uden den mindste beklagelse, fordi alle disse mødre i SAHAN selv har haft brug for gruppens hjælp og støtte på eet eller andet tidspunkt – og mange af dem er ladt alene med op til 7 børn at tage vare på. De er med i SAHAN for at betale den hjælp, de selv tidligere har fået, tilbage og under sloganet –  ”Fremad Sammen” – SAHAN. En mor ringer og fortæller bekymret om, at hendes barn er begyndt at gå anderledes klædt, måske blevet mere fordømmende med hensyn til religiøse spørgsmål eller har ændret sin omgangskreds, bruger mere tid alene på sit værelse – det ser en mor, og det bekymrer enhver mor. To mødre ringede en dag til SAHAN`s  Hotline om, at deres to drenge på 13 og 15 år var forsvundet  og med deres pas. Sammen med de lokale mødre og  myndigheder blev de fundet. I de fleste ghettobebyggelser frygter mødrene bander, narko pushere og religiøse pushere, som legemlig gør frygten for ISIS og Syriens krigerne.

Denne frygt gør sig også gældende i både England og USA. Forskellen med vores fynske SAHAN er så den ret vigtige, at i disse andre lande bliver børnene normalt afhørt af politiet og offentlige myndigheder – i Vollsmose bliver de sendt hjem til deres mor. Hun afkoder via tillid, hvad det er, der er sket for deres børn, siden de kom så galt af sted. Derfor har både mødre grupper i Birmingham og Manchester og Holland og i USA taget samme metoder i brug og når langt længere ud end politiets lange arm. Netop dette finder vi i Tine Bryld Prisens  bestyrelse, fortjener en stor påskønnelse og en stor håndsrækning.

Prisbestyrelsen har fundet to forhold særligt vigtige – dels at indsatsen finder sted i flot samspil mellem en lokal NGO og de lokale myndigheder er bemærkelsesværdigt.  I det somaliske miljø har man ellers ikke de store forventninger til, at myndighederne er til hjælp, men her oplever SAHAN nu disse som støttende sam-spillere. Det er godt, at dette billede vendes, og det ligger i tiden, hvor man ønsker at fremme partnerskaber mellem NGO`ere og lokale myndigheder.  Og dels fordi prisbestyrelsen finder, at denne MAMA-POWER fortjener anerkendelse, støtte til at udvide deres aktiviteter og sprede deres erfaringer med, at det nytter at borgerne selv tager ansvar og forløser den kæmpe energi og aktivisme, der gør fælleskabets stærkt og at borgerne ikke bare passiviseres af en offentlige administrativ overmagt.

I priskomiteen er vi stolte over at kunne præmiere tre af de initierende mødre med vores pris. Og vi er glade for, at vi kan være med til at løfte deres foreningsarbejde op til et højere aktivitetsniveau, så flere mødre kan hjælpes til at holde deres børn aktive i sportsklubber eller med forenings arbejde – til stor inspiration til andre mødre grupper og kommuner og deres SSP samarbejde. Vi har jo flere ghettobebyggelser rundt om i landet. Vi tror på, at SAHAN kan tjene som et super godt eksempel til efterfølgelse.

Vi er vant til at sende systemerne og politiet ud for at modvirke og forebygge kriminalitet og radikalisering og mistrivsel, men her tager borgerne – mødrene –  selv fat med den enorme ressource og kraft, som de rummer.

I maj måned i år lavede en amerikansk radiostation en udsendelse under navnet: ”To stop kids from radicalizing, moms in Denmark call other moms”, som fortalte om SAHAN mødrene og om jeres indsats for integration, forebyggelse af terror og radikalisering. Flere millioner amerikanere lyttede med, og SAHAN har på mindre end 2 år nået langt ud over Danmarks landegrænser.

Tine Bryld ville ændre det sociale landskab med sin indsats – og vel at mærke ikke til den amerikanske privatiserede frivillige almisse model – men således, at vi selv er med til at klare og tage hånd om de problemer, tilværelsen byder på. Med SAHAN sætter vi beboerkræfterne i spil, og det ville Tine Bryld have elsket og dette begrunder, hvorfor det netop er foreningen SAHAN og deres seje mødre, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2016. Vi vil gerne påskønne hele opstarten af foreningen SAHAN ved at overrække årets Tine Bryld Pris til Ayan, Shamso og Khadiija, og vi vil gerne ønske foreningen SAHAN god vind fremad med vores check på de 500.000 kr.

Og endelig som et varigt minde til jeres forening af seje mødre, modtager i her en statuette lavet af Tine Brylds gode ven Leif Sylvester. Bag Tine Bryld Prisens virke ligger et tillidsfuldt samarbejde mellem TRYGFONDEN, Danmarks Radio og Projekt Plan B – et samarbejde, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for. En social vagthund, som Tine Bryld var, har gjort indtryk, imens hun var iblandt os, og her med Tine Bryld Prisen får hendes indignation dagens og tidens stemme igennem SAHAN og mødrene i Vollsmoses kamp.

Modtag vores hyldest og stort tillykke med prisen!

Helle Degn

Formand for Tine Bryld Prisen