Tine Bryld Prisen 2013 går til Flora Ghosh

Modtageren af Tine Bryld Prisen 2013 blev centerleder Flora Ghosh fra LivaRehab.

Flora Ghosh arbejder med behandling og rehabilitering af hovedsageligt mennesker med prostitutionsskader, seksuelt misbrugte og andre marginaliserede kvinder på LivaRehab.

Flora Ghosh er vokset op med seksuelle overgreb, krig og svigt som barn i Bangladesh, hvor hun oprindeligt er fra. Hun kom til Danmark som 25-årig, og ligesom Tine Bryld er hun uddannet socialrådgiver. Hun er centerleder på LivaRehab, ligesom hun er medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Tidligere har hun arbejdet som projektleder, rådgiver og konsulent for organisationer som Settlementerne, Dansk Flygtningehjælp og Mødrehjælpen, ligesom hun har været tilknyttet forskellige institutioner i København og Ishøj. Flora Ghosh er initiativtager og stifter af LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution.

LIVa etablerede i 2011 LivaRehab – Center for behandling og rehabilitering af kvinder. Formålet med dette center var at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været eller er i prostitution, udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse.

Helle Degn, formand for Foreningen for Trine Bryld Prisen, sagde følgende ord om Flora Ghosh til prisoverrækkelsen:

”Prisbestyrelsen vil gerne hædre Flora Ghosh for hendes enestående indsats, som vi finder flugter helt med Tine Brylds ånd. Vi ser Flora Ghosh som en rollemodel – med sin egen særegne historie, en ildsjæl, engageret og socialt indigneret, hvilket hun formår at omsætte positivt til et vigtigt bidrag for udsatte kvinder.”

Flora Ghosh modtager 50.000 kr. personligt, samt 500.000 kr. som er øremærket et forebyggelsesprojekt på LivaRehab. Et projekt, der handler om at sikre forebyggelsen af de negative konsekvenser af prostitution og social udsathed blandt unge. Projektet har et særligt fokus på gråzoneprostitution, hvor unge får betaling for seksuelle ydelser i form af gaver, tøj, tjenester og lignende, samt på at uddanne fagfolk og forældre til at være endnu bedre til at støtte den enkelte unge og opfange signalerne.