2021

Børne-ungekrisecenteret Joannahuset modtager Tine Bryld Prisen, Danmarks store socialpris, blot et år efter, at huset slog dørene op for børn og unge, der ikke har andre steder at søge hen. Med prisen følger 500.000 kr.

Læs mere her

2020

BROEN Danmark blev årets modtager af Tine Bryld Prisen. De arbejder for at skabe forbindelse mellem socialt udsatte familier og foreningslivets fællesskaber og hjælper med betaling af kontingenter og udgifter til udstyr.

Læs mere her

2019

Modtageren af Tine Bryld Prisen 2019 blev Ventilen Danmark, som er en frivillig organisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele Danmark. Organisationen sørger derudover for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge, så alle fra familie og venner til politikere får indsigt i både problematikker og mulige tiltag.

Læs mere her

2018

Modtageren af Tine Bryld Prisen 2018 blev foreningen Sabaah.

Sabaah arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer med minoritetsetnisk baggrund. Det gør de bl.a. med oplæg for at udbrede forståelse for problematikken og med direkte rådgivning til dem, der har brug for hjælp med at håndtere deres egen livssituation.

Læs mere her

2017

Tine Bryld Prisen 2017 er netop blevet uddelt. Prisen er på 500.000 kroner og dertil en personlig pris på 50.000. Modtageren af prisen blev Carlos’ Kitsch’en, der er en socialøkonomisk virksomhed og café beliggende i Svendborg. Virksomheden støtter indsatte til en bedre løsladelse og forsøger at minimere risikoen for at vende tilbage til kriminalitet ved hjælp af caféen, der bruges til resocialisering af indsatte i den sidste tid af deres afsoning.

Læs mere her

2016

Overrækkelse af Tine Bryld Prisen 2016: Christoffer Elbrønd (Trygfonden), Shamso Xasen, Ayan Muumin (begge SAHAN) og Helle Degn (Formand Tine Bryld Prisen).

Tine Bryld Prisen 2016 er netop blevet uddelt i DR-byen. Modtageren af prisen og præmien på 50.000 kr. gik i år til den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose, der gennem et tæt samarbejde med institutioner og forældre forebygger kriminalitet og radikalisering blandt unge. Foruden de 50.000 kr. vil SAHAN endvidere få mulighed for støtte til deres arbejde på 500.000 kr.

Læs mere her

2015

Modtageren af prisen og 50.000 kr. blev psykoterapeut og daglig leder Lisbeth Høstgaard Møller fra Kvisten Viborg, der hjælper personer, som har været udsat for seksuelle overgreb. Udover de 50.000 kr. modtager Kvisten Viborg 500.000 kr. til at forankre og sikre fortsættelsen af den indsats, der ligger til grund for udvælgelsen.

Læs mere her

2014

Helle Degn (formand for Tine Bryld Prisen), særprismodtager Rud Ellegaard, modtager af Tine Bryld Prisen Lise Poulsen, Emine Ayyildizoglu Haddar og Najib Haddar samt Dorte Lysgaard (Trygfonden).

Tine Bryld Prisen går til Værestedet Muhabet, et værested for traumatiserede og psykisk sårbare indvandrere og flygtninge, stedets tre stiftere har modtaget tilsammen kr. 50.000, mens Muhabet får mulighed for en støtte på op til kr. 450.000 til deres arbejde. Særprisen på kr. 50.000 er blevet overrakt til politibetjent Rud Ellegaard for hans utrættelige arbejde gennem 30 år med udsatte skæbner på Vesterbro.

Læs mere her

2013

Modtageren af Tine Bryld Prisen 2013 blev centerleder Flora Ghosh fra LivaRehab.

Flora Ghosh arbejder med behandling og rehabilitering af hovedsageligt mennesker med prostitutionsskader, seksuelt misbrugte og andre marginaliserede kvinder på LivaRehab.

Læs mere her