Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen består en række inviterede medlemmer med forskellige faglige baggrunde. Disse vil bidrage i arbejdet med at finde kandidater til prisen, hvorefter bestyrelsen/prisudvalget vælger prismodtageren.

Foreningens medlemmer:

Ane Saalbach (suppleant, bestyrelsen)
Journalist & tilrettelægger, DR

Anne Steenberg
Myndighedschef, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Anne-Mette Henriksen
Afdelingsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune

Annette Esdorf
Vicedirektør, Kriminalforsorgen

Benny Lihme
Redaktør, Social Kritik

Bo Møller Nielsen
Leder, De særlige indsatser for udsatte grupper, Københavns Kommune

Charlotte Guldberg
Tidl. formand for Børnerådet og Forstander, Skodsborg Børnehjem

Charlotte Meldal
Psykolog, Familieafdelingen i Rødovre Kommune

Gyda Heding
Leder af Pigegruppen, Københavns Kommune

Hanne Poulsen
Centerchef, Center for Børn & Familier, Greve Kommune

Iben Bryld Gaardmand
Fuldmægtig, Undervisningsministeriet

Inger Bach
Etikchef, DR

Inger Thormann
Børnepsykolog, tidl. medlem af Børnerådet.

Jesper Knøsgaard Kristensen
Direktør, DropUd

Jørgen Bruun
Familieforebyggelseschef, Esbjerg Kommune

Jørn Kjer
Politiinspektør, Nationalt Forebyggelsescenter, Rigspolitiet

Lars Jannick Johansen
Adm. direktør, Den Sociale Kapitalfond

Lars Uggerhøj
Professor, Aalborg Universitet

Lea Marie Holst-Jensen
Psykolog og socialfaglig koordinator, Plan-B

Linda Sommer
Byrådsmedlem i Lolland Kommune

Lisbeth Olsen
Daglig leder, Herfra og videre

Lone Severinsen
Tidl. rektor og socialchef, Bestyrelsesmedlem i Projekt Plan B

Marjun á Lað
Leder, Institut for forebyggelse og analyse, Politiskolen

Martin Fjording
Socialfaglig Konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund

Morten Kruse
Sekretariatschef, Skole og Forældre

Morten Winsløv
Partner, Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv, Bestyrelsesformand i Projekt Plan B

Nell Rasmussen
Cand.jur., Rådgiver, NR Consult

Ole Pass 
Socialdirektør i Rødovre Kommune

Per Schultz Jørgensen 
Professor i socialpsykologi

Peter Ege 
Tidl. socialoverlæge i Københavns Kommune

Povl Götke
Teolog og konsulent, Folkekirken

Susanne Lyngsø 
Brevkasseredaktør & Centerchef, Familiecenteret, Århus Kommune.

Synne Rifbjerg 
Journalist, Weekendavisen

Tove Wentzel 
Tidligere afsnitsleder, Børn og Unge, Roskilde Kommune

Vibeke Juel Blem
Børne- og familiechef, Bornholms Regionskommune