Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen består en række inviterede medlemmer med forskellige faglige baggrunde. Disse vil bidrage i arbejdet med at finde kandidater til prisen, hvorefter bestyrelsen/prisudvalget vælger prismodtageren.

Foreningens medlemmer:

Ane Saalbach
Journalist & tilrettelægger, DR

Anne Steenberg
Myndighedschef, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Anne-Mette Henriksen
Afdelingsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune

Annette Esdorf
Vicedirektør, Kriminalforsorgen

Bo Møller Nielsen
Leder, De særlige indsatser for udsatte grupper, Københavns Kommune

Charlotte Guldberg
Tidl. formand for Børnerådet og Forstander, Skodsborg Børnehjem

Charlotte Meldal
Psykolog, Familieafdelingen i Rødovre Kommune

Erik Valeur
Journalist og forfatter 

Gunvor Wibroe
Kommunikationsrådgiver

Gyda Heding
Leder af Pigegruppen, Københavns Kommune

Hanne Poulsen
Centerchef, Center for Børn & Familier, Greve Kommune

Iben Bryld Gaardmand (suppleant, bestyrelsen)
Fuldmægtig, Undervisningsministeriet

Ida Koch 
Psykolog

Inger Bach 
Etikchef, DR

Inger Thormann
Børnepsykolog, tidl. medlem af Børnerådet.

Janne Tynell
Chef for kommunikation & politik, Red Barnet 

Jesper Knøsgaard Kristensen
Leder, Høje Taastrup Kommune

Jørgen Bruun
Familieforebyggelseschef, Esbjerg Kommune

Jørgen Illum Frichke (suppleant, bestyrelsen)
Teamleder, Memox

Jørn Kjer
Politiinspektør, Nationalt Forebyggelsescenter, Rigspolitiet

Lars Jannick Johansen
Adm. direktør, Den Sociale Kapitalfond

Lars Uggerhøj
Professor, Aalborg Universitet

Lea Bryld
Institutionschef, Kriminalforsorgen 

Lea Holst Jensen 
Administrerende direktør, psykolog og VISO-specialist, Plan B

Linda Sommer
Byrådsmedlem i Lolland Kommune

Lisbeth Olsen
Daglig leder, Herfra og videre

Lone Severinsen
Tidl. rektor og socialchef, Bestyrelsesmedlem i Projekt Plan B

Mads Bøttiger Wallberg Sørensen
Afdelingsleder i Misbrugscenter Herning

Marjun á Lað
Leder, Institut for forebyggelse og analyse, Politiskolen

Martin Fjording
Socialfaglig Konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund

Morten Winsløv
Partner, Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv, Bestyrelsesformand i Projekt Plan B

Nell Rasmussen
Cand.jur., Rådgiver, NR Consult

Ole Pass 
Socialdirektør i Rødovre Kommune

Per Schultz Jørgensen 
Professor i socialpsykologi

Peter Ege 
Tidl. socialoverlæge i Københavns Kommune

Povl Götke
Teolog og konsulent, Folkekirken

Susanne Lyngsø 
Brevkasseredaktør & Centerchef, Familiecenteret, Århus Kommune.

Synne Rifbjerg 
Journalist, Weekendavisen

Tove Wentzel 
Tidligere afsnitsleder, Børn og Unge, Roskilde Kommune

Vibeke Juel Blem
Børne- og familiechef, Bornholms Regionskommune