Tine Bryld Prisen 2022 går til SAVN

Foreningen SAVN, der støtter pårørende til indsatte, modtager Tine Bryld Prisen, Danmarks store sociale pris. Med prisen følger 500.000 kr. til foreningen, der siden grundlæggelsen i 2005 har hjulpet over 3.000 familier.

Vanen tro dannede Vega tirsdag aften rammen, da Tine Bryld Prisen blev uddelt for tiende gang. I år gik prisen til foreningen SAVN, som er Danmarks eneste ikke-statslige organisation for pårørende til indsatte. Tine Bryld Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden, Plan-B og DR, og ledsages af op til 500.000 kr. samt en særlig statue, som kunstner og Tine Brylds ven Leif Sylvester har skabt.

SAVN er den eneste ikke-statslige aktør, der til dagligt arbejder med familier til fængslede. Siden grundlæggelsen i 2005 har foreningen støttet over 3.000 familier i Danmark gennem foreningens tilbud. SAVN blev startet af en pårørende og en indsat. Familien manglede dengang et fristed, hvor de kunne tale om fængsels-situationen, og hvor de kunne få råd og støtte i forhold til deres fælles barn.

I dag drives SAVN af erfarne rådgivere, der er eksperter i at hjælpe børn og pårørende til indsatte. SAVNs medarbejdere kender til de dilemmaer og udfordringer mange familier står overfor, når et familiemedlem frihedsberøves, og foreningen kender fængselssystemet og dets regler.

Hvert år oplever 4.000 børn under 18 år at far eller mor er i fængsel

SAVNs daglige arbejde består blandt andet i at vejlede og støtte pårørende. De tilbyder blandt andet mail- og telefonrådgivning, weekendophold og gruppesamtaler. Derudover hjælper SAVN via et landsdækkende projekt indsatte i hele landet med håndtering af kontakten til deres børn. For SAVN er omdrejningspunktet børnene og hvad der kan gøres for at hjælpe dem med at afhjælpe det tabu, der er forbundet med at være barn af en indsat.

Og der er i den grad brug for en forening som SAVN. Mellem 5-6 pct. af en børneårgang oplever nemlig, at enten deres far eller mor kommer i fængsel, inden barnet fylder 18 år. Ser man på tværs af årgangene er der hvert år cirka 4.000 børn under 18 år, hvis far eller mor sidder i fængsel i løbet af året. Denne gruppe er betragteligt mere udsatte end danske børn generelt. For fængslingen af en forælder er i høj grad med til at påvirke børnenes hverdag, og børn har brug for støtte og vejledning til, hvordan de skal navigere i skolen og blandt andre børn. Mange af børnene føler nemlig, at det er skamfuldt og stigmatiserende, hvorfor de trækker sig ind i sig selv.

”Vi er enormt glade for at kunne give dette års Tine Bryld pris til en forening, som er med til at hjælpe og fortælle børn, at de er gode nok. Også selvom deres mor og far har gjort noget forkert. Der er brug for en forening som SAVN, som skaber opmærksomhed og yder en kæmpe indsats for at skabe fællesskaber for børn og unge, som lever i en tabuiseret tilværelse, der ofte er forbundet med skam og stigmatisering, ” siger Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen.

Eftersom SAVN er en pårørendeforening, er foreningen hverken en del af Kriminalforsorgen eller de sociale myndigheder, men understøtter fagpersoner i arbejdet med målgruppen. Hos SAVN er man beæret og taknemmelige over at have modtaget Tine Bryld Prisen. I tråd med Tine Brylds arbejde føler man i SAVN også, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med myndighederne.

I SAVN ser vi det som vores opgave at være en stemme for denne udsatte gruppe. Vi forsøger så godt vi kan at videreformidle de pårørendes fortvivlelse, oplevelser og udfordringer i forbindelse med alt fra anholdelsen, fængslingen og livet herefter. Tines arbejde er en ledestjerne for SAVN og jeg vil gerne endnu engang takke for den kæmpe anerkendelse, det er at modtage Tine Bryld Prisen og for den opmærksomhed I giver til alle dem, der netop savne at blive anerkendt som en udsat pårørendegruppe og som får alt for lidt opmærksomhed,” fortalte Dorthe Lysgaard, forkvinde for Foreningen SAVN blandt andet i sin takketale.

Vært på aftenen i Vega var radiovært Kathrine Abrahamsen. Sangerinden Pil leverede den musikalske underholdning sammen med et særligt personligt indslag fra Fangekoret.


Tine Bryld Prisen 2021 går til Joannahuset

Børne-ungekrisecenteret Joannahuset modtager Tine Bryld Prisen, Danmarks store socialpris, blot et år efter, at huset slog dørene op for børn og unge, der ikke har andre steder at søge hen. Med prisen følger 500.000 kr.

Tirsdag aften dannede Vega igen rammen om Tine Bryld Prisen, som i år blev uddelt for niende gang. Modtageren af årets pris blev Joannahuset. Tine Bryld Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden, Projekt Plan B og DR, og ledsages af op til 500.000 kr. samt en særlig statue, som kunstner Leif Sylvester har skabt.

Et fristed for børn og unge i udsatte situationer

Det er ikke meget mere end et år siden, at årets prismodtager, Joannahuset, slog dørene op på Christianshavn som Danmarks eneste børne- ungekrisecenter. De første spadestik til huset blev taget i 2017, da nuværende dagligleder og socialrådgiver, Jette Wilhelmsen, ønskede at etablere et landsdækkende børne- ungekrisecenter for børn og unge, som har brug for omsorg, rådgivning og husly.

Joannahuset, drives af fagpersoner og frivillige, der fungerer som rollemodeller for de unge. Huset henvender sig primært til personer under 18 år, der har oplevet vold og svigt i hjemmet, eller haft uheldige oplevelser med kommunen eller tidligere anbringelser. Hos Joannahuset kan alle børn og unge få hjælp døgnet rundt året rundt. Huset er etableret som et forsøgs- og udviklingsprojekt, der i første omgang løber over en 3,5-årig periode. Et af målene er at nytænke mulighederne for at hjælpe de børn og unge, der henvender sig.

"Joannahuset er opkaldt efter Kim Larsens folkekære sang, Joanna. Et sted hvor man ikke bare skal passe sig selv. Hvor man kan drømme, larme, svæve og spire. Det er i virkeligheden et smukt billede på Joannahuset. Det er børnenes hus. Hvor de kan være sig selv. Larme men også drømme og spire,” lød det blandt andet i motivationstalen fra Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen.

Siden åbningen har 212 børn og unge været i kontakt med Joannahuset. Børn fra 34 af landets 98 kommuner har besøgt huset. – og 67%af de fysiske henvendelser er fra piger. Derudover er hver tredje (30%) af de besøgende hjemløse i varierende grad. Psykisk og fysisk vold er den hyppigste problematik, som de børn og unge, der opsøger Joannahuset, står i.

En blåstempling af organisationens arbejde

Hos Joannahuset er man beærede over at have modtaget Tine Bryld Prisen, og forklarer om betydningen af at modtage prisen:

"Tine Bryld var en foregangskvinde, og hun er til stadighed et forbillede og en inspiration for mig og andre i Joannahuset for den autenticitet og styrke hun besad.
Tine var en vigtig stemme – og hun gav den stemme videre til de unge og lyttede til dem. I Joannahuset forsøger vi netop at hjælpe unge i svære situationer ved at lytte til dem og styrke deres stemme i egen sag, og derfor har det stor betydning at få den moralske anerkendelse og blåstempling af vores arbejde, som Tine Bryld Prisen giver,"
udtaler leder i Joannahuset, Jette Wilhelmsen.

Vært på aftenen var radiovært Line Kirsten Nikolajsen, der til dagligt også står i spidsen for Tværs på P3. Et program, som Tine Bryld i 1972 var med til at igangsætte og som siden da, har fungeret som en platform, hvor unge har kunnet blive rådgivet i de problemer, man som teenager kan stå over for.


Indstilling af kandidater til Tine Bryld Prisen 2021

Tine Bryld Prisen er på op til 500.000 kr. og gives til et projekt eller en organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker i Danmark. Prisen består af

  • 250.000 kr. til projektet eller organisationen
  • Op til 250.000 kr. til forankring og udvikling af den indsats, som har begrundet Prisen
  • En unik statuette skabt af kunstneren Leif Sylvester

Indstillinger modtages på mail@tinebryldprisen.dk frem til den 4. august 2021.

Du kan bruge vores indstillingsskabelon, hvis du vil, men det er ikke et krav - vi tager imod alle typer indstillinger.

Coverbillede: Jens Honoré


Tine Bryld Prisen 2020 går til BROEN Danmark

Tine Bryld Prisen 2020 går til BROEN Danmark

Danmarks store socialpris blev uddelt onsdag d. 21. oktober på Lille Vega. Traditionen tro var det Prisens formand, Gunvor Wibroe, der afslørede årets prismodtager i en live radioudsendelse på DR - P3. Jacob Bellens og Mekdes optrådte direkte fra scenen, og aftenens vært, Line Kirsten Nikolajsen interviewede bl.a. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag. BROEN Danmarks formand, Peter Poulsen, fortalte om organisationens arbejde, og Maria delte sin personlige historie om at have fået hjælp hos BROEN Danmark. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen indledte aftenen med at fortælle om sit arbejde med Tine Bryld, så stemningen blev sat til en uforglemmelig aften i Tine Brylds minde.

Tine Bryld Prisen består af op til 500.000 kr. samt en statuette designet af Leif Sylvester. Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden og Plan-B og er siden 2013 blevet givet til et projekt eller en forening, som gør en særlig indsats for socialt udsatte mennesker i Danmark.

Dette års prismodtager er BROEN Danmark, som er en frivillig organisation, der hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid. BROEN har lokalforeninger i hele landet og samarbejder med lærere, sagsbehandlere, sygeplejersker m.fl. for at nå ud til de familier, der har allermest brug for hjælp. BROEN samarbejder derudover også med en lang række organisationer for at skabe de bedst mulige tiltag for at fremme vilkårene for socialt udsatte børn og unge.

Bro mellem barn og fællesskab

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede traditionen tro årets prismodtager. Der var igen i år indstillet mere end 100 kandidater, så det var en svær opgave for prisudvalget. Det endelige valg blev dog BROEN Danmark, hvilket Gunvor Wibroe bl.a. begrundede således:

BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge.”

BROEN Danmark arbejder for at gøre det muligt for udsatte børn og unge at blive en del af et foreningsfællesskab, som de ellers ikke ville have råd til eller adgang til. Gunvor Wibroe understregede, at dette har stor betydning for at sikre succesoplevelser og opbygge selvtillid:

Alle har brug for, at nogen klapper og tror på dem! Men ikke alle har forældre med penge og overskud, så man kan gå til fodbold, klaver eller gymnastik. De børn hjælper BROEN.

Både Gunvor Wibroe og BROEN’s egen formand, Peter Poulsen, fremhævede organisationens frivillige og vigtigheden af deres store arbejde for de udsatte børn og unge. Med Peter Poulsens ord:

“Det er det, at der står frivillige rundt omkring, som gør, at de her børn og unge får nogle rollemodeller og får et netværk, som de kan bruge senere. Det er uvurderligt.”

BROEN’s sekretariatsleder Erik Haumann forklarede, at der selv i et velstillet land som Danmark er behov for en særlig indsats for at sikre, at alle har adgang til fritidsaktiviteter og foreningsfællesskaber. Det vurderes eksempelvis, at 122.000 børn og unge vokser op i familier med misbrugsproblematikker, og at over 60.000 børn lever i relativ fattigdom. Erik Haumann betonede, at det netop er de socialt udsatte børn og unge, som BROEN arbejder for:

“De her børn og unge kommer fra familier, hvor fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og gaver til jul bliver skåret fra. Det er de børn, vi gerne vil have fat i. Det er dem, vi gerne vil hjælpe til et normalt børneliv.”

Succesoplevelser og styrket selvtillid

BROEN Danmark har lokalforeninger i 31 kommuner. Alene i 2019 hjalp de 5.225 børn og unge til fritidsaktiviteter og sunde fællesskaber. BROEN’s arbejde er bl.a. motiveret af FN’s Børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Ifølge denne konvention om børns grundlæggende rettigheder har børn bl.a. ret til at lege og dyrke egne interesser. For udsatte familier kan det desværre være svært at få råd til foreningsaktiviteter, og derfor hjælper BROEN med en økonomisk og organisatorisk håndsrækning, så alle børn og unge kan blive en del af et foreningsfællesskab.

Som BROEN Danmark selv beskriver det, handler disse foreningsfællesskaber ikke kun om at dyrke motion, hobbyer og kunst, men også om at sørge for, at alle børn og unge får succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. BROEN kan også hjælpe med særlige ferieaktiviteter og har gennem samarbejde med andre organisationer både skabt og bidraget til projekter og tiltag, som enten direkte hjælper udsatte børn og unge eller på anden vis gør en forskel.

Du kan finde din nærmeste lokalafdeling her.

Festlig fejring og rørende indslag

Dette års prisuddeling blev ligesom i 2018 og 2019 afholdt i Lille Vegas historiske rammer. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen startede aftenen med en rørende og underholdende tale før selve radioudsendelsen, hvor hun fortalte om, hvordan det var at arbejde med Tine Bryld og om Tines indlevende og empatiske tilgang til de mange unge, der ringede - uanset hvilke problemer de ringede ind med.

Herefter tog Line Kirsten Nikolajsen over i selve radioudsendelsen og førte aftenens publikum og lyttere gennem en anderledes udgave af Tværs. Der blev afspillet gamle optagelser fra dengang, hvor Tine Bryld selv var vært på Tværs, og hendes karakteristiske kærlige ærlighed vakte som altid latter og smil hos publikum.

Line Kirsten Nikolajsen interviewede Maria om, hvor vigtigt det var for Maria som barn, at hun fik hjælp af BROEN Danmark til at begynde til dans:

“Jeg fik en større vennekreds. En lille ekstra familie, hvis man kan sige det sådan”.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag delte også sine oplevelser som barn i foreningslivets fællesskaber og om vigtigheden af at have et sted, hvor man kan få både sociale og personlige succesoplevelser. Mekdes fortalte også om, hvordan hendes barndom var præget af utallige fritidsaktiviteter, og hvordan det hjalp hende med at finde den sti, som i dag er hendes stærke musikkarriere.

Begge aftenens kunstnere, Jacob Bellens og Mekdes, indfangede på smukkeste vis stemningen mellem de forskellige indslag, og aftenen blev traditionen tro afrundet med Sebastians evige klassiker “Du er ikke alene”, denne gang fortolket af Jacob Bellens.

De gældende COVID-19-restriktioner gjorde dette års prisuddeling til et ret anderledes arrangement, men selv med mundbind og distancering stod smil og latter knivskarpt hele aftenen. Salen blev samlet - på sikker afstand - om fejringen af BROEN Danmark og af frivilligt arbejde i hele Danmark.

Tine Bryld Prisen takker alle for en fantastisk aften og sender en særlig tak til vores samarbejdspartnere, TrygFonden og Plan-B, som gør Prisen mulig.

Du kan se udvalgte billeder fra aftenen her på siden.

 

Foto: Bjarke MacCarthy


Tine Bryld Prisen 2020: BROEN Danmark!

BROEN Danmark er årets modtager af Tine Bryld Prisen 2020!

Det blev afsløret i en live radioudsendelse på Tværs på P3, som blev sendt fra Vega onsdag d. 21. oktober. Line Kirsten Nikolajsen, kendt fra bl.a. radioprogrammet "Tabu", var aftenens vært, og Jacob Bellens og Mekdes optrådte med live musik. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen var aftenens første taler før radioudsendelsen og satte stemningen til en smuk og festlig fejring.

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede traditionen tro årets modtager af Danmarks store socialpris. I sin tale begrundede hun bl.a. valget af BROEN Danmark med disse ord:

“BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge.“

BROEN Danmark arbejder for at skabe forbindelse mellem socialt udsatte familier og foreningslivets fællesskaber og hjælper med betaling af kontingenter og udgifter til udstyr. BROEN's 31 lokalforeninger hjalp i 2019 over 5.000 børn og unge, og formand Peter Poulsen fortalte i sin takketale, at det med Prisen bliver muligt at gøre endnu mere for at hjælpe endnu flere.

Publikum i salen og lytterne rundt omkring i Danmark hørte interview med Maria, som delte sin historie om den hjælp, som hun fik af BROEN Danmark, og hvor stor forskel det gjorde for hendes livssituation som barn. Mekdes bidrog med sin egen fortælling om det at være barn og have utallige fritidsaktiviteter, og hvordan det hjalp hende til at finde vejen frem til sin stærke musikkarriere. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag fortalte også om vigtigheden af at deltage i fællesskaber, udforske sine interesser og få succesoplevelser, og efter dette rundede Jacob Bellens aftenen af med en nyfortolkning af klassikeren “Du er ikke alene”.

Tine Bryld Prisen ønsker BROEN Danmark stort tillykke med den velfortjente pris og sender en stor tak til TrygFonden og Plan-B for et godt samarbejde.

 

Klik ind på vores Facebook eller LinkedIn for at se, hvordan vi overraskede BROEN Danmarks sekretariat på et Skypemøde med en falsk dagsorden...

 

Foto: Bjarke MacCarthy


Uddeling af Tine Bryld Prisen 2020

Hvem er dette års modtager af Danmarks store socialpris?

Lyt med onsdag d. 21. oktober, når årets prismodtager afsløres live på P3 i programmet Tværs.

Det bliver en aften med skøn musik og rørende taler, så sæt kryds i kalenderen allerede nu og vær med på sikker afstand til en festlig aften med fokus på socialt arbejde og dedikerede ildsjæle.

 

Og tak til alle jer, der har sendt indstillinger i år. Vi er som altid imponerede over de mange fantastiske organisationer, foreninger og projekter, der hver dag gør en kæmpe forskel for andre mennesker i hele Danmark. En særlig tak til alle jer derude!


Indstilling af kandidater til Tine Bryld Prisen 2020

Tine Bryld Prisen er på op til 500.000 kr. og gives til et projekt eller en organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker i Danmark. Prisen består af

  • 250.000 kr. til projektet eller organisationen
  • Op til 250.000 kr. til forankring og udvikling af den indsats, som har begrundet Prisen
  • En unik statuette skabt af kunstneren Leif Sylvester

Indstillinger modtages på mail@tinebryldprisen.dk frem til den 7. august 2020.

Du kan bruge vores indstillingsskabelon, hvis du vil, men det er ikke et krav - vi tager imod alle typer indstillinger.

 

Coverbillede: Jens Honoré


Tine Bryld Prisen 2019 går til Ventilen Danmark

Tine Bryld Prisen 2019 blev uddelt tirsdag d. 22. oktober på Lille Vega. Formand Gunvor Wibroe afslørede årets prismodtager i en live radioudsendelse på P3, hvor Karl William og Marie Key optrådte på scenen. Aftenens vært, Line Kirsten Nikolajsen, interviewede både Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Ventilen Danmarks formand, Michala Nielsen, og ikke mindst Kasper, som fortalte om sine egne oplevelser med ensomhed.

Tine Bryld Prisen består af op til 500.000 kr. og en statuette designet af Leif Sylvester. Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden og Plan-B og er siden 2013 blevet givet til et projekt eller en forening, som gør en særlig indsats for socialt udsatte mennesker i Danmark. Dette års prismodtager er Ventilen Danmark, som er en frivillig organisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele Danmark. Organisationen sørger derudover for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge, så alle fra familie og venner til politikere får indsigt i både problematikker og mulige tiltag.

"I Tine Brylds ånd"
Prisens formand Gunvor Wibroe begrundede i sin tale, hvorfor Ventilen Danmark er årets prismodtager:

Kære Ventilen. I gør en forskel. I smadrer tabuer, løfter mennesker og insisterer på, at alle har ret til et liv uden ensomhed.

Tine Bryld var selv med til at hjælpe unge mennesker, der kæmper med ensomhed, og Ventilens arbejde er derfor helt i Tines ånd, fortalte formanden:

Som vært på Tværs hjalp Tine Bryld mange ensomme og fortvivlede unge. Ensomhed var et udbredt problem dengang, og er det desværre stadig.

Tine Bryld har ovenikøbet flere gange henvist unge lyttere til Ventilen, som i år fejrer 20 års fødselsdag. Ventilens formand, Michala Nielsen, har været frivillig i halvdelen af den tid, og sagde i sin takketale:

Jeg har været frivillig i Ventilen i 10 år. I den tid har jeg ikke på noget tidspunkt været i tvivl om at vi gør en forskel. Og nu viser I med denne pris, at det kan I også se – og at det vil I anerkende. Tusind tak. Denne pris vil give os større mulighed for at gøre mere af det vi gør i forvejen, nemlig at gøre ungdommen mindre ensom.

Et trygt fællesskab
Ventilen Danmark har lige nu 23 lokale tilbud fordelt i hele landet. Der er både mødesteder og KOMsammen-tilbud, hvor unge mennesker kan blive del af et trygt fællesskab med andre unge, som også har det svært.

I mødestederne handler det om at skabe og dele oplevelser med andre unge, og det sker altid i selskab med Ventilens frivillige, som sørger for gode rammer og sjove aktiviteter. KOMsammen står for "Kost og Motion Sammen" og har fokus på at skabe fællesskaber om en sundere livsstil med bevægelse og god, sund mad.

Ventilens frivillige er altid med for at sikre et trygt fællesskab, hvor der er plads til både grin og alvor:

Det betyder at du kan koncentrere dig om at være sammen med de andre. Vi laver næsten altid aktiviteter som at lave mad, bevæge os, spille spil – det giver noget at tale om noget at grine af. Sammen. Men der er også altid plads til  en snak om de lidt sværere ting, hvis du har brug for det. 

Du kan finde et tilbud tættest på dig her.

En aften med tårer, grin og god musik
Prisuddelingen blev afholdt i flotte rammer på Lille Vega, hvor værten Line Kirsten Nikolajsen med sikker hånd førte salens publikum og radiolytterne gennem en underholdende aften, hvor der både blev grinet og fældet et par tårer. Det var især gamle optagelser med Tine Bryld, som fik publikum til at grine med, når hun med sin karakteristiske hårde, men kærlige ord gav de unge svar på de problemer, de ringede ind med.

Der var også nogle smil, da Kasper fortalte sin egen historie om ensomhed, men hos flere af gæsterne kunne man også ane lidt våde øjne, da han ærligt og åbent delte de følelser, som er så svære at håndtere, når man som ung føler sig helt alene.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortalte om udfordringerne med ensomhed, og også her var engagementet tydeligt. Ensomhed er en problematik, som alle kender til, og det gjaldt også for aftenens performere Karl William og Marie Key, som gennem musik og interviews formidlede deres egne tanker om ensomheden som uønsket følgesvend.

Før radioudsendelsen havde Tine Bryld Prisen inviteret journalisten Gitte Løkkegaard til at tale om Tine Bryld. Som forfatter af bogen "Et lettere kaotisk ridt" har Gitte Løkkegaard et unikt kendskab til Tine Bryld, som hun delte ud af til glæde for hele salen. Prisuddelingen var ikke den eneste anledning til denne særlige optræden: Tine Bryld ville være fyldt 80 år til december, og det var derfor på sin plads at markere hendes betydning og sociale arv.

Efter prisuddelingen havde gæsterne en livlig snak med prismodtageren og hinanden, og der blev tweetet og postet hele aftenen. Du kan se udvalgte billeder fra aftenen her på siden.

Tine Bryld Prisen takker alle for en smuk, spændende, underholdende og fantastisk aften! En særlig tak til vores samarbejdspartnere, TrygFonden og Plan-B, som gør Prisen mulig.

 

Foto: Bjarke MacCarthy

 


Tine Bryld Prisen 2019: Ventilen Danmark!

Ventilen Danmark modtog tirsdag d. 22. oktober Tine Bryld Prisen 2019. Overraskelsen var centrum for en live radioudsendelse på P3 og blev sendt fra Vega. Line Kirsten Nikolajsen, kendt fra bl.a. radioprogrammet "Tabu", var aftenens vært, og Marie Key og Karl William spillede live musik.

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede dette års modtager af Danmarks store socialpris. I sin tale fortalte hun om Ventilens arbejde for alle de unge mennesker i Danmark, som føler sig ensomme og har brug for nogen at snakke med - en problematik, som Tine Bryld selv også satte fokus på adskillige gange, da hun var vært på radioprogrammet Tværs. Tine Bryld har ovenikøbet i både tekst og tale henvist unge til Ventilen, som i år fejrer 20 års fødselsdag. Det er altså ikke en ny problematik, som Prisen i år sætter fokus på, men netop derfor fik Ventilen et tiltrængt spotlight på Vega. Der er stort behov for deres landsdækkende arbejde, og med Prisen håber Ventilens formand Michala Nielsen, at de kan dele deres tilbud og viden med endnu flere, uanset om det er de unge selv eller deres pårørende.

Aftenen bød også på interview med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og en rørende fortælling fra Kasper, som fortalte om sine egne oplevelser med ensomhed og opfordrede alle ensomme unge og deres pårørende til at opsøge Ventilen.

 

Tine Bryld Prisen ønsker Ventilen stort tillykke med den velfortjente pris!

 

Tak til TrygFonden, Plan-B og DR for et godt samarbejde.

 

Hvis du vil se, hvordan vi overraskede Ventilen under et helt almindeligt bestyrelsesmøde, kan du klikke her eller se videoen på vores Facebookside og LinkedIn.

 

Foto: Bjarke MacCarthy


Uddeling af Tine Bryld Prisen 2019

Tak til alle jer, som har indstillet kandidater til Tine Bryld Prisen 2019!

Prisudvalget har kigget alle jeres gode forslag igennem, og det har som altid været et svært valg. Dette års prismodtager offentliggøres

tirsdag d. 22. oktober kl. 20.00-21.00

og vi sender live på P3 direkte fra Vega. Det bliver en spændende aften med fantastisk musik, så husk at lytte med!

Coverbillede: Jens Honoré