Tine Bryld Prisen er uddelt for sidste gang

Tine Bryld Prisen er uddelt for sidste gang. Efter 10 års virke har Foreningen for uddelingen af Tine Bryld Prisen på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedlægge prisen, der i alt nåede at blive uddelt 10 gange. Beslutningen er truffet i tæt samråd med Tine Brylds familie.

 

Prisen blev i sin tid stiftet med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med organisationen Plan B og DR, hvor Tine Bryld i 36 år sad ved mikrofonen søndag aften og gav råd og vejledning til unge med problemer og særlige udfordringer.

Tine Bryld Prisen har siden 2013 hædret foreninger og mennesker, der har gjort en særlig indsats for mennesker i udsatte positioner, og prisen har dermed sat fokus på en række projekter og organisationer i hele landet.

Det har været en stor glæde at få lov til at uddele denne særlige pris og dermed synliggøre og anerkende en række ekstraordinært gode projekter og organisationer, der alle gør en forskel for socialt udsatte mennesker. Men alt har sin tid, og i samråd med Tine Brylds familie har foreningen besluttet at nedlægge sig selv og lade andre bære stafetten videre, siger formand for Tine Bryld Prisen Gunvor Wibroe.

Hun glæder sig over, hvordan de mange prismodtagere har brugt prisens 500.000 kroner til at styrke og udvikle deres sociale arbejde, så Tine Bryld Prisens betydning kan mærkes i mange år fremover.

Prisuddelingen er hvert år blevet transmitteret af DR, der har sendt direkte på P3.

Tine Bryld er en vigtig del af DR’s historie og særligt hendes måde at tale med unge og tage unge alvorligt på er fortsat en stor inspiration for vores tilgang til, hvordan P3 skal arbejde, siger ledende redaktionschef Malene Birkebæk fra DR

Tine Brylds familie har i de 10 år været aktive i foreningens virke og glæder sig over, at Tine Brylds ånd lever videre gennem prismodtagerne.

Vi er dybt taknemmelige for den opbakning og økonomiske støtte som Trygfonden har ydet gennem 10 år, siger Tine Brylds datter, Lea Bryld. Det har gjort det muligt for os at prise de fantastiske initiativer, der er overalt i Danmark - og hvis formål er at hjælpe mennesker på kanten af samfundet. Vi kan mærke, at Tines ånd og minde lever og vi er stolte af, hvad hun har betydet.

Udover udvælgelsen af prismodtagere og varetagelse af prisuddelingen, har foreningen stået bag produktionen af en podcast om Tine Brylds liv og hendes indsats. Podcasten hedder Tines Stemme og kan findes på Apple Podcast, Spotify med videre.


Tine Bryld Prisen 2022 går til SAVN

Foreningen SAVN, der støtter pårørende til indsatte, modtager Tine Bryld Prisen, Danmarks store sociale pris. Med prisen følger 500.000 kr. til foreningen, der siden grundlæggelsen i 2005 har hjulpet over 3.000 familier.

Vanen tro dannede Vega tirsdag aften rammen, da Tine Bryld Prisen blev uddelt for tiende gang. I år gik prisen til foreningen SAVN, som er Danmarks eneste ikke-statslige organisation for pårørende til indsatte. Tine Bryld Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden, Plan-B og DR, og ledsages af op til 500.000 kr. samt en særlig statue, som kunstner og Tine Brylds ven Leif Sylvester har skabt.

SAVN er den eneste ikke-statslige aktør, der til dagligt arbejder med familier til fængslede. Siden grundlæggelsen i 2005 har foreningen støttet over 3.000 familier i Danmark gennem foreningens tilbud. SAVN blev startet af en pårørende og en indsat. Familien manglede dengang et fristed, hvor de kunne tale om fængsels-situationen, og hvor de kunne få råd og støtte i forhold til deres fælles barn.

I dag drives SAVN af erfarne rådgivere, der er eksperter i at hjælpe børn og pårørende til indsatte. SAVNs medarbejdere kender til de dilemmaer og udfordringer mange familier står overfor, når et familiemedlem frihedsberøves, og foreningen kender fængselssystemet og dets regler.

Hvert år oplever 4.000 børn under 18 år at far eller mor er i fængsel

SAVNs daglige arbejde består blandt andet i at vejlede og støtte pårørende. De tilbyder blandt andet mail- og telefonrådgivning, weekendophold og gruppesamtaler. Derudover hjælper SAVN via et landsdækkende projekt indsatte i hele landet med håndtering af kontakten til deres børn. For SAVN er omdrejningspunktet børnene og hvad der kan gøres for at hjælpe dem med at afhjælpe det tabu, der er forbundet med at være barn af en indsat.

Og der er i den grad brug for en forening som SAVN. Mellem 5-6 pct. af en børneårgang oplever nemlig, at enten deres far eller mor kommer i fængsel, inden barnet fylder 18 år. Ser man på tværs af årgangene er der hvert år cirka 4.000 børn under 18 år, hvis far eller mor sidder i fængsel i løbet af året. Denne gruppe er betragteligt mere udsatte end danske børn generelt. For fængslingen af en forælder er i høj grad med til at påvirke børnenes hverdag, og børn har brug for støtte og vejledning til, hvordan de skal navigere i skolen og blandt andre børn. Mange af børnene føler nemlig, at det er skamfuldt og stigmatiserende, hvorfor de trækker sig ind i sig selv.

”Vi er enormt glade for at kunne give dette års Tine Bryld pris til en forening, som er med til at hjælpe og fortælle børn, at de er gode nok. Også selvom deres mor og far har gjort noget forkert. Der er brug for en forening som SAVN, som skaber opmærksomhed og yder en kæmpe indsats for at skabe fællesskaber for børn og unge, som lever i en tabuiseret tilværelse, der ofte er forbundet med skam og stigmatisering, ” siger Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen.

Eftersom SAVN er en pårørendeforening, er foreningen hverken en del af Kriminalforsorgen eller de sociale myndigheder, men understøtter fagpersoner i arbejdet med målgruppen. Hos SAVN er man beæret og taknemmelige over at have modtaget Tine Bryld Prisen. I tråd med Tine Brylds arbejde føler man i SAVN også, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med myndighederne.

I SAVN ser vi det som vores opgave at være en stemme for denne udsatte gruppe. Vi forsøger så godt vi kan at videreformidle de pårørendes fortvivlelse, oplevelser og udfordringer i forbindelse med alt fra anholdelsen, fængslingen og livet herefter. Tines arbejde er en ledestjerne for SAVN og jeg vil gerne endnu engang takke for den kæmpe anerkendelse, det er at modtage Tine Bryld Prisen og for den opmærksomhed I giver til alle dem, der netop savne at blive anerkendt som en udsat pårørendegruppe og som får alt for lidt opmærksomhed,” fortalte Dorthe Lysgaard, forkvinde for Foreningen SAVN blandt andet i sin takketale.

Vært på aftenen i Vega var radiovært Kathrine Abrahamsen. Sangerinden Pil leverede den musikalske underholdning sammen med et særligt personligt indslag fra Fangekoret.


Indstilling af kandidater til Tine Bryld Prisen 2022

Tine Bryld Prisen er på op til 500.000 kr. og gives til et projekt eller en organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker i Danmark. Prisen består af

  • 250.000 kr. til projektet eller organisationen
  • Op til 250.000 kr. til forankring og udvikling af den indsats, som har begrundet Prisen
  • En unik statuette skabt af kunstneren Leif Sylvester

Indstillinger modtages på mail@tinebryldprisen.dk frem til den 7. august 2022.

Du kan bruge vores indstillingsskabelon, hvis du vil, men det er ikke et krav - vi tager imod alle typer indstillinger.

Coverbillede: Bjarke MacCarthy


Tine Bryld Prisen 2021 går til Joannahuset

Børne-ungekrisecenteret Joannahuset modtager Tine Bryld Prisen, Danmarks store socialpris, blot et år efter, at huset slog dørene op for børn og unge, der ikke har andre steder at søge hen. Med prisen følger 500.000 kr.

Tirsdag aften dannede Vega igen rammen om Tine Bryld Prisen, som i år blev uddelt for niende gang. Modtageren af årets pris blev Joannahuset. Tine Bryld Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden, Projekt Plan B og DR, og ledsages af op til 500.000 kr. samt en særlig statue, som kunstner Leif Sylvester har skabt.

Et fristed for børn og unge i udsatte situationer

Det er ikke meget mere end et år siden, at årets prismodtager, Joannahuset, slog dørene op på Christianshavn som Danmarks eneste børne- ungekrisecenter. De første spadestik til huset blev taget i 2017, da nuværende dagligleder og socialrådgiver, Jette Wilhelmsen, ønskede at etablere et landsdækkende børne- ungekrisecenter for børn og unge, som har brug for omsorg, rådgivning og husly.

Joannahuset, drives af fagpersoner og frivillige, der fungerer som rollemodeller for de unge. Huset henvender sig primært til personer under 18 år, der har oplevet vold og svigt i hjemmet, eller haft uheldige oplevelser med kommunen eller tidligere anbringelser. Hos Joannahuset kan alle børn og unge få hjælp døgnet rundt året rundt. Huset er etableret som et forsøgs- og udviklingsprojekt, der i første omgang løber over en 3,5-årig periode. Et af målene er at nytænke mulighederne for at hjælpe de børn og unge, der henvender sig.

"Joannahuset er opkaldt efter Kim Larsens folkekære sang, Joanna. Et sted hvor man ikke bare skal passe sig selv. Hvor man kan drømme, larme, svæve og spire. Det er i virkeligheden et smukt billede på Joannahuset. Det er børnenes hus. Hvor de kan være sig selv. Larme men også drømme og spire,” lød det blandt andet i motivationstalen fra Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen.

Siden åbningen har 212 børn og unge været i kontakt med Joannahuset. Børn fra 34 af landets 98 kommuner har besøgt huset. – og 67%af de fysiske henvendelser er fra piger. Derudover er hver tredje (30%) af de besøgende hjemløse i varierende grad. Psykisk og fysisk vold er den hyppigste problematik, som de børn og unge, der opsøger Joannahuset, står i.

En blåstempling af organisationens arbejde

Hos Joannahuset er man beærede over at have modtaget Tine Bryld Prisen, og forklarer om betydningen af at modtage prisen:

"Tine Bryld var en foregangskvinde, og hun er til stadighed et forbillede og en inspiration for mig og andre i Joannahuset for den autenticitet og styrke hun besad.
Tine var en vigtig stemme – og hun gav den stemme videre til de unge og lyttede til dem. I Joannahuset forsøger vi netop at hjælpe unge i svære situationer ved at lytte til dem og styrke deres stemme i egen sag, og derfor har det stor betydning at få den moralske anerkendelse og blåstempling af vores arbejde, som Tine Bryld Prisen giver,"
udtaler leder i Joannahuset, Jette Wilhelmsen.

Vært på aftenen var radiovært Line Kirsten Nikolajsen, der til dagligt også står i spidsen for Tværs på P3. Et program, som Tine Bryld i 1972 var med til at igangsætte og som siden da, har fungeret som en platform, hvor unge har kunnet blive rådgivet i de problemer, man som teenager kan stå over for.


Ny podcastserie: ”Tines Stemme” sætter fokus på Tine Brylds arbejde for de udstødte, udsatte og umælende.

Over seks episoder udfoldes Tine Brylds inspirerende liv og virke i en ny podcastserie. I serien dykker journalist og forfatter Gitte Løkkegaard i samspil med tidseksperter og fremtrædende personer fra Tine Brylds liv ned i den utrættelige socialrådgivers mere end 40-årige arbejde for de udstødte, udsatte og umælende i samfundet. Podcasten, der udgives af Tine Bryld Prisen med støtte fra TrygFonden, er tilgængelig via alle podcasttjenester.

Du kan lytte til podcasten i Apple Podcasts her, i Spotify her eller hos POV International her.

Hver episode fokuserer på en afsluttet historie om et fagligt kapitel i Tine Brylds liv, og de seks episoder kommer rundt om Tine Brylds mange forskellige facetter og roller, der foruden arbejdet som socialrådgiver også inkluderede titler som forfatter, brevkasseredaktør og radiovært, hvor Tine Bryld fra 1972 frem til 2008 rådgav unge om livets store og små problemer i programmet Tværs. Serien giver et unikt indblik i det arbejde, Trine Bryld var involveret i, og hvordan hun blev en af de mest indflydelsesrige og respekterede personer inden for socialt arbejde i Danmark.

En stor inspiration for mange
”Vi vil meget gerne videreformidle Tine Brylds historie, da hun igennem hele sin karriere var en kæmpe inspiration på det sociale område. Tine var en pioner inden for sit felt, og her 10 år efter hendes død, synes vi, at det er vigtigt at sætte fokus på hendes meget betydningsfulde arbejde, da det stadig er en stor inspiration for mange,” siger Gunvor Wibroe, formand for Tine Bryld Prisen.

Fortællingen om hendes liv og virke understøttes af flere tideksperter, fx Peter Ege, tidligere socialoverlæge i Københavns Kommune og misbrugsekspert og Ida Koch, der var kollega til Tine Bryld på Tværs som sætter Tines arbejde ind i en historisk kontekst. Derudover bidrager mennesker tæt på Tines liv, herunder Claus Bryld og datteren Lea Bryld, med indsigt i hendes liv og væsen.

De seks episoder om skelsættende tidsperioder og faglige fodspor fra Tine Bryld liv handler blandt andet om:

  • Tines arbejde i Mødrehjælpen i brydningstiden inden for den fri abort
  • Tines pionerarbejde i narkotikabehandlingen i Danmark
  • Christiania og Tines arbejde som translatør
  • Radioprogrammet Tværs, hvor Tine agerede hele Danmarks mor
  • Grønland og det pionerarbejde, som Tine gjorde for landet
  • Det sociale arbejde i privaten på Uraniavej

”Tines stemme” er tilgængelig på alle gængse podcasttjenester. Værten er journalist og forfatter Gitte Løkkegaard, der kendte Tine Bryld igennem mange år, står også bag biografien Tine Bryld – et lettere kaotisk ridt fra 2009.

Podcasten udgives af Tine Bryld Prisen med støtte fra TrygFonden.

Credits: Vært: Gitte Løkkegaard. Musik: Niels Bech-Jessen, lydefterbearbejde: Peter Egevang, og interviewet med Tine er lavet af Erik Valeur og Frank Hvilsom.

Coverbillede: Jens Honoré

 


Tine Bryld 1939-2011

Den 21. april 2011 mistede vi Danmarks store socialrådgiver, Tine Bryld.

Tine Bryld blev i 2015 kåret som århundredets mest betydningsfulde kvinde, og der er ingen tvivl om, at hun den dag i dag stadig har stor betydning for mange mennesker.

Som vært på radioprogrammet Tværs hjalp hun utallige unge mennesker, som ringede ind fra hele Danmark med spørgsmål og tvivl om stort og småt. Uanset om det drejede sig om ensomhed, kærestesorger eller fortvivlelse over livets omstændigheder kunne Tine skære igennem med skarpe holdninger og stort hjerte, så de unge kærligt, men bestemt fik vejledning og gode råd.

Tines sociale engagement kom ikke kun til udtryk i radioen og i hendes rolle som socialrådgiver, men også i privaten, hvor hun åbnede sit hjem for dem, der havde det svært. Hun engagerede sig i mange sociale problematikker og knoklede for at blive hørt, uanset om hun talte på egne eller andres vegne. Det engagement fik hende forbundet med mange forskellige mennesker, og det blev også til venskaber på kryds og tværs, fra Christiania til Forsvarsministeriet.

Tine var oprigtigt interesseret i sine medmennesker, og hendes entusiasme i det sociale arbejde bliver i dag mindet og hyldet med Tine Bryld Prisen. I 2017 fik hun en plads opkaldt efter sig på Frederiksberg, hvor hun boede hele sit liv, og hendes stemme bliver hørt og husket den dag i dag.

I dagens anledning mindes vi med varme tanker en kvinde med ben i næsen og hjertet på rette sted.

Coverbillede: Jens Honoré

Tale til Tine

Skrevet af Anna Elisabeth (Lisbeth) Jessen

Talen er skrevet til uddelingen af Tine Bryld Prisen på VEGA den 21. oktober 2020 

Tak for invitationen til at komme her og holde tale for jer og for Tine. Vi glemmer hende aldrig. Det er mig en ære.

Jeg vil gå tilbage – helt konkret til en søndag aften i radiohuset i 90erne. P4 i p1 – Tværs-telefonen er åben. Tine er inde i studiet.

En ung fyr ringer ind. Hvad handler det om?

Situation:

Sorte tanker om død og ulykke. Passer ikke sin skole. Er ikke altid sød overfor sin tålmodige kæreste og skræmmer venner væk med selvcentrerede dommedagsprofetier.

Hans mor, der er skilt fra hans far, sidder tungt på den følsomme dreng og træffer alle dispositioner på hans vegne. Laver også mad til ham, selvom han er flyttet hjemmefra, og giver ham penge. I går holdt hans kæreste fest. På et tidspunkt får han en anden pige med op på kærestens værelse, hvor han læser egne digte op for hende. Hun bliver begejstret for hans vid og spår ham en glorværdig fremtid som digter, hvilket også er hans egen drøm. Kæresten dukker op og bliver vred over dette litterære møde i hendes soveværelse. Aftenen ender med, at han overfuser sin nye muse, hvorpå han går på toilettet og skærer sig i håndleddet seks gange.

Råd:

Selv digtere kan ikke leve af Weltschmerz alene. Nu må du få fingrene ud af navlen, hugge navlestrengen over til mor og i øvrigt beslutte dig for, hvad du vil. Uanset, hvad du vælger, er det ok at blive digter. Men tingene kommer ikke af sig selv, du skal slide i det, kæmpe for det.

Vurdering:

Kan fint redigeres og klippes til en tværs 2

Tine-citater kan findes i materialet til evt. spot

”Du er en rigtig regnorm”

”Og så er der kun en, nemlig hertugen selv, der kan tage beslutningen”

”Pat ikke på skolen, som et barn patter på en sutteflaske”

Det her er citater fra vores tværsbøger, tværsproducernes bøger, hvor vi skrev ned i til hinanden, om en samtale var brugbar, altså ud fra de tre kriterier: Situation, råd, vurdering.

Jeg har selv været producer mange gange, det var vi på skift, de redaktionelle medarbejdere i ungdomsredaktionen.

Holdet bestod af producer og hovedpersonen Tine samt tekniker og så en lille skiftende gruppe af studerende, der passede telefonerne ude i slusen. For intet blev sendt direkte, alt blev båndet, og samtalerne blev nøje udvalgt bagefter af os, producerne, i samråd med Tine, og så blev de klippet og redigeret af evt. anonymitetshensyn men også ud fra, om der var en anvendelighed i dem, som andre unge kunne nyde godt af.

Anna Elisabeth (Lisbeth) Jessen holder tale ved uddelingen af Tine Bryld Prisen 2020 på VEGA. Foto: Bjarke McCarthy

Dengang var minutterne i Danmarks Radios radio noget mere kostbare end i dag, kan det synes, hvor revl og krat eller smalltalk ryger uredigeret ud i æteren, og hvor der ikke er en redaktion bag, der klart har formuleret retningslinjerne for, hvad man sender. Det gjorde vi dengang. Tiden var en anden. Og først og fremmest havde vi mere af den til at både forberede os i og også færdiggøre indslagene i.

De unge kunne ringe ind før p4 gik i luften. En halv time før, og så som aftenen skred frem blev 6-8 samtaler udvalgt og sendt ind til Tine i studiet, som fyren, jeg lige fortalte om.

Produceren tog notater, der kunne se ud som det, jeg læste op før. Og referaterne blev indført i de hellige Tværs-bøger, vi overleverede til hinanden fra uge til uge.

Formatet, vi skrev ind i, var altså: Situation, råd og vurdering. Altså var samtalen en mulighed i forhold til at blive redigeret. Kunne den sendes? Eller skulle der en opfølgning på ugen efter? Det hændte ofte. Den unge blev bedt om at ringe ind til Tine igen søndagen efter, og så havde Tine måske undersøgt noget eller fået den unge til selv at undersøge noget.

Nogle gange sad vi producere udenfor i regirummet sammen med teknikeren og talte til Tine ind i hendes hovedtelefoner, hvis hun ellers havde sagt ja til det, for det kunne godt forstyrre hende afhængig af, hvem produceren var, og hvor mange gange produceren fik lyse indfald. Andre gange sad vi inde i selve studiet sammen med Tine, hvor vi så kun kunne skubbe små lapper over til hende med de spørgsmål, vi syntes, ud fra en redigeringsmulighed, vi manglede at få svar på.

Selve producerrollen kunne godt være en balance. At fylde så lidt som muligt og ikke forstyrre hverken Tine eller den, hun talte med, men alligevel at få de informationer med i samtalen, som et fyldestgørende indslag krævede.

Sagt på en anden måde. Tine skulle være til stede, lytte, give råd, ikke så meget tænke på formidlingen bagefter, det skulle vi. Fx klippede vi en del ja’er og nå’er og nej’er ud.

Vi kategoriserede de færdigredigerede tværs-samtaler som tværs 1 og tværs 2. Indslag, der kunne sendes i p4 i p1-fladen. Tværs 1 skulle gerne være knap så tung. Vi kaldte den for ”bøjler på tænderne”-tværsen , og den blev sendt relativt tidligt på aftenen i falden. Senere kom så tværs 2, hvor den unge for det meste var lidt ældre og problemstillingen noget alvorligere.

Selvfølgelig er der mange lyttere, der har troet, at tværs’erne blev sendt direkte, og at Tine med det samme fandt ind til alvoren, men smalltalken og sidehistorierne fyldte meget mere, samtalerne var nogle gange meget lange, og det var vores, producernes, rolle at klippe det unødvendige fyld ud og få en klar tværs frem med begyndelse, midte og slutning. Dermed ikke sagt at samtalerne gik i øst og vest, tværtimod, for nu kommer jeg til det særlige, Tine i den grad mestrede.

Tine ejede den sjældne evne at høre andet end ordene og mellem sætningerne, hun forbavsede gang på gang med at høre noget helt andet i det, den unge sagde. Og de fleste gange fik hun ret.

Tine var bedst til at tale med de kloge og besværlige unge. De alt for naive og medgørlige kunne hun godt blive irritereret på og få lyst til at ruske i dem i telefonen.

Men pludselig kunne der også opstå en fuldstændig klar og skrøbelig ømhed i Tines sind og i hendes ord, når hun mødte en ung i telefonen med et svært liv.

Tine var nysgerrig, allerhelvedes nysgerrig, og hun havde empati og en udviklet fantasi, for eksempel fantasien til at indleve sig i den hun talte med på den måde, at det var bare var et tilfælde, at rollerne var, som de var. En evne der var unik og anderledes end det, man ofte møder i behandler-verdenen, hvor der er et de og et os, efter min menig. Og så kunne hun glemme sig selv helt. Hun kunne få opbygget en tillid på ganske kort tid gennem telefonen. Og det er derfor, at unge mange gange har fortalt Tine noget, de aldrig før har fortalt til nogen.

Engang lavede jeg en radiomontage om TVÆRS, den hed ”Hvorfor ringede hun ikke igen?” Den handler om en pige, der snyder sig igennem telefonslusen og får Tine til at tro på en ret makaber historie. De første ord pigen siger er:

”Jeg er blevet gravid”, og Tine siger så ”Hvem er det så, du er blevet gravid med?” Og pigen svarer, ”jeg håber, det er med en engangsforestilling, ellers er det med min far.”

Ret så dramatisk en begyndelse. Vi havde kontakt med pigen flere søndagsaftener, men vi sendte aldrig tværs’erne i p4, før jeg fandt ud af, hvad der var hændt og hvorfor vi mistede kontakten til pigen. Montagen er blevet en klassiker, historien handler om løgne og om, hvordan mediet reflekterer over sig selv.

Min radiomontage var selvfølgelig ikke dækkende for Tværs, og derfor, da der var tale om, at TVÆRS skulle lukke, ønskede jeg at lave en dokumentarfilm om TVÆRS og Tine, en hommage til både institutionen og hende.

Filmen kan stadigvæk ses på Filmstriben. Det er en klassisk dokumentarfilm, hvor jeg prøver at visualisere det særegne, som var Tines store kvalitet. Egentlig en mærkelig filmopgave, når tværs i den grad handler om telefoner, om ord, om det der ikke kan ses, om at være anonym. I filmen ringer en pige, Nanna, ind, og taler om opvækstproblemer i hjemmet og udenfor hjemmet. Lidt løst og fast. Hendes stemme er presset. Tines ører bliver større. Tine forsvinder ind i mikrofonen. Hun kan høre, der er noget helt galt. Ikke kun mindre problemer. Det viser sig, at pigen Nanna har været ude for svære overgreb i sit liv bl.a. i en plejefamilie. Noget, hun har aldrig har fortalt om før.

I filmen følger vi Nanna og hendes kontakt til Tine, der er også andre med. Men hovedpersonerne er Nanna, tværstudiet og Tine. De to blev ved at have kontakt, indtil Tine blev syg. Jeg har også kontakt til Nanna. For Nanna er der et før og et efter hun ringede til Tine.

Filmen slutter med, at Tine tager metroen hjem, efter at have lukket ned for Tværs for sidste gang, mens vi på lydsiden hører.

Som et strejf af en dråbe
Fik vi lov til at håbe
På de ting, som skal komme
Før end livet er omme.

TAK

 

Tale til Tine

Skrevet af Gitte Løkkegaard

Talen er skrevet til ifm. uddelingen af Tine Bryld Prisen 2019 - samme år, som Tine ville være fyldt 80

Hendes stemme er kaldende venlig. ”Hallooo, det er Tine.” Der er tavshed i den anden ende. Stemmen bliver blødere. ”Er det Signe?”. Stadig tavshed i et par sekunder, så hører man en lille gennemsigtig stemme. ”Ja”. ”Hej Signe,” siger hun, og de ord findes ikke i sproget, som kan beskrive den omsorg, der bølger ud i telefonen, når hun spørger: ”Hvad har du på hjerte, min ven?”

Ovenstående er et uddrag fra biografien om Tine Bryld - fra nok det vigtigste kapitel i bogen og i Tines arbejdsliv: Hendes arbejde på radioprogrammet, Tværs.

For selvom hun gjorde en forskel i så mange sammenhænge – for så mange mennesker, så var det her, hun blev en grundtone, en stemme imellem os, en pol vores kompas kunne søge.  I 36 år sad hun der, som alle unges fortrolige, den evigt lyttende, udspørgende, trøstende og afklapsende. Alt efter behov. I 36 år sad hun og sagde det vigtigste, der er at sige til nye generationer af teenagere: ”Du er god nok!”

Ordet ”Perfekthedskultur” var, så vidt jeg ved, ikke opfundet, da Tine døde i 2011. Men det betyder ikke, at de/vi unge i 70’erne, 80’erne, 90’erne og 0’erne ikke også sloges med netop det: At slå til, at være god nok, pæn nok, dygtig nok, succesfuld nok.

Men vi mangler hende nu. I denne tid, hvor det er blevet så udtalt, at vi skal være perfekte – hele tiden og på alle parametre. Vi mangler hende til at tale dunder imod en kultur, der undergraver mennesker og ødelægger sjæle: Dette - at vi kun er værd at elske, hvis vi er perfekte. Vi mangler hende til at fortælle os, at vi er elskværdige selvom vi ikke hører til blandt de smukkeste, de slankeste, de dygtigste og de mest succesfulde, men vi mangler hende også – og måske især – til at fortælle os, at vi også er værd at elske, selvom vi, med alle vores uformåenheder, kommer til at fucke up, til at svigte og til at gøre andre ondt.

Bogen om Tine kom til at hedde ”Et lettere kaotisk ridt”. Redaktøren synes ikke, det var en helt mundret titel, men jeg insisterede. Det var Tines egne ord - en gang i foråret 2009, hvor hun lå på en seng i en lejlighed i Spanien. Vi var taget derned for at arbejde med bogen, og hun var i en slem forfatning. Natten før havde hun haft en seriøs omgang Roskildesyge, og to nætter forinden var hun faldet ud af sin smalle enmandsseng - måske fordi hun var vant til at sove i en meget større seng – måske fordi vi havde drukket lidt vel meget hvidvin aftenen forinden. Hvorom alting er, havde hun et blå-lilla mærke på benet på størrelse med en gammel singlevinylplade, hendes mave var ikke helt faldet til ro, og hun mente ikke, hun var i stand til at blive interviewet. Men jeg satte mikrofonen på natbordet ved siden af hende og sagde: ”Tal”, og så sad vi (eller jeg sad og hun lå) i det lille soveværelse i en skumringstime og snakkede, og det var i den samtale, vi kom ind på hendes egen fejlbarlighed. Hun sukkede og sagde: ”Mit liv … det har minsandten været et lettere kaotisk ridt henover prærien.” Det var også her, hun sagde: Hvis ikke jeg var så ufuldendt og klodset i mit eget liv, så havde jeg nok ikke kunnet møde andre mennesker på den måde, jeg har gjort.”

Gitte Løkkegaard holder tale ved uddelingen af Tine Bryld Prisen 2019 i VEGA. Foto: Bjarke McCarthy

Og Tine mødte mennesker. Hun mødte de unge piger på mødrehjælpen, der var blevet gravide uden en mand og et ægteskab til at legalisere det. Hun mødte de ældre, slidte og udmattede kvinder, der var gravide for syvende gang og som ikke magtede endnu et barn, hun mødte narkomanerne på Dagcenter for Misbrugere -i i en tid, hvor man ikke vidste, hvor stor og altødelæggende en kraft stofferne er, hun mødte de udstødte og utilpassede på Christiania, de forvaringsdømte grønlændere med tidsubestemte straffe, og hun mødte dem ikke bare, der hvor de var – når hun var på arbejde. Hendes dør på Uraniavej stod åben, og det blev den ved med – også efter at Sonny Boy havde stjålet deres stereoanlæg to gange, en nys løsladt – og helt fremmed fyr lånte Tines stationcar til at flytte i men glemte at levere den tilbage, og det gjorde den, efter at politiet omringede huset, fordi Store Iben havde stjålet et barn i en barnevogn og taget det med hen på Uraniavej.  Og der var altid en seng til en perifer bekendt eller kollega, når livet kom ud af kontrol. Det var der i hvert fald til mig en gang, jeg havde brug for det. Dengang kendte vi kun hinanden fra Tværs, men hun var alligevel den, jeg ringede til, og det var hende der sagde: ”Selvfølgelig lille skat, du kommer bare.” Det ved jeg, der er mange andre, der også har hørt, og alle vi, der kom til at kende hende rigtig godt, vil for evig og altid savne hendes ”Hej skat” i telefonen.

I dag ville Tine være blevet 80 år, og jeg er fuldstændig sikker på, at havde hun levet, ville hun stadig være i fuld gang med at efterleve sit yndlingsbonmot: Life isn’t about waiting for the storm to pass, it is about learning to dance in the rain.” Hun ville stadig have danset i regnen, hun ville stadig ufortrødent have set og fortalt om sine egne uformåenheder og derfor med stor autoritet stadig være gået ud og sagt til en ny generation. ”Du er god nok.”

For præcis det er nok det vigtigste at sige om Tine. Hun kendte til menneskets grundvilkår. Hun sagde det selv: ”Alt det gode, som vi så gerne vil gøre, og alt det onde vi kommer til at gøre i stedet”. Så det var hendes grundtone. Hun sagde, at vi godt må fucke op, at vi må svigte og gøre andre ondt – eller det må vi selvfølgelig ikke, men vi gør det. For det er det, mennesker gør. Det vidste Tine, og derfor mødte hun alle med stor tolerance og largesse, og sagde, at vi er værd at elske, selvom vi nogle gange ikke opfører os ordentligt – i ordet egentlige forstand. Derfor nåede hun ud til os alle og tog om vores hjerter. Os alle sammen: De tilsyneladende perfekte, de lasede, de pjaltede, de uformående, de udstødte, de højtråbende, de utilpassede og de uperfekte. Og hun fortalte os alle sammen – hver og en: Du er god nok!”

Jeg kendte Tine i 24 år – men jeg fik kun fornøjelsen af at kende hende rigtigt i de år, hvor vi arbejdede med bogen, udgav den og derefter kørte rundt i Tines bil (hvis hun ikke lige havde lånt den ud til en ven eller fremmed, der havde brug for den) – i hele Danmark og spiste franske hotdogs og fortalte om hendes liv og vores samarbejde. I de år nåede hun at blive min ven. Og jeg savner hende. Jeg savner hende, hver gang, der sker noget nyt i mit liv, som jeg har lyst til at fortælle til netop hende. Jeg savner også at kunne være en af dem, som hun ringede til, når livet og kærligheden var svær – når hun ringede op og sagde: ”Åh Gitte, jeg bliver vanvittig”. For Tines liv var stadig turbulent, selvom hun var en dame af alder.

Men jeg mangler hende allermest – hele tiden og altid - til at forsikre mig om, at jeg ikke behøver at være perfekt, at jeg ikke behøver lade skammens grimme fjæs tårne sig op i surrealistisk overstørrelse, når jeg har gjort noget forkert - at jeg er god nok alligevel. Netop god nok – på trods – og alligevel.

Og så er det nu ikke helt sandt. Jo  … kors, hvor ville jeg ønske, hun var på den her jord stadigvæk. Men af alle stemmer, jeg har hørt i mit liv, er Tines den, der står allermest tydeligt. Jeg kan finde den i mit hoved – med alle tonefald – med alle nuancer. Hun er hos mig, som hun er hos alle dem, hun elskede og hos alle dem, der fik et kærligt klap, en opsang, et anerkendende ”Hmm” og et skub til at gå videre – ud i livet, som dem de var, med det de kunne, og det de ikke magtede.

Tak Tine, hvor du end er, fordi du krydsede vores vej og gjorde livet – lidt nemmere.


Tine Bryld Prisen 2020 går til BROEN Danmark

Tine Bryld Prisen 2020 går til BROEN Danmark

Danmarks store socialpris blev uddelt onsdag d. 21. oktober på Lille Vega. Traditionen tro var det Prisens formand, Gunvor Wibroe, der afslørede årets prismodtager i en live radioudsendelse på DR - P3. Jacob Bellens og Mekdes optrådte direkte fra scenen, og aftenens vært, Line Kirsten Nikolajsen interviewede bl.a. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag. BROEN Danmarks formand, Peter Poulsen, fortalte om organisationens arbejde, og Maria delte sin personlige historie om at have fået hjælp hos BROEN Danmark. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen indledte aftenen med at fortælle om sit arbejde med Tine Bryld, så stemningen blev sat til en uforglemmelig aften i Tine Brylds minde.

Tine Bryld Prisen består af op til 500.000 kr. samt en statuette designet af Leif Sylvester. Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden og Plan-B og er siden 2013 blevet givet til et projekt eller en forening, som gør en særlig indsats for socialt udsatte mennesker i Danmark.

Dette års prismodtager er BROEN Danmark, som er en frivillig organisation, der hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid. BROEN har lokalforeninger i hele landet og samarbejder med lærere, sagsbehandlere, sygeplejersker m.fl. for at nå ud til de familier, der har allermest brug for hjælp. BROEN samarbejder derudover også med en lang række organisationer for at skabe de bedst mulige tiltag for at fremme vilkårene for socialt udsatte børn og unge.

Bro mellem barn og fællesskab

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede traditionen tro årets prismodtager. Der var igen i år indstillet mere end 100 kandidater, så det var en svær opgave for prisudvalget. Det endelige valg blev dog BROEN Danmark, hvilket Gunvor Wibroe bl.a. begrundede således:

BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge.”

BROEN Danmark arbejder for at gøre det muligt for udsatte børn og unge at blive en del af et foreningsfællesskab, som de ellers ikke ville have råd til eller adgang til. Gunvor Wibroe understregede, at dette har stor betydning for at sikre succesoplevelser og opbygge selvtillid:

Alle har brug for, at nogen klapper og tror på dem! Men ikke alle har forældre med penge og overskud, så man kan gå til fodbold, klaver eller gymnastik. De børn hjælper BROEN.

Både Gunvor Wibroe og BROEN’s egen formand, Peter Poulsen, fremhævede organisationens frivillige og vigtigheden af deres store arbejde for de udsatte børn og unge. Med Peter Poulsens ord:

“Det er det, at der står frivillige rundt omkring, som gør, at de her børn og unge får nogle rollemodeller og får et netværk, som de kan bruge senere. Det er uvurderligt.”

BROEN’s sekretariatsleder Erik Haumann forklarede, at der selv i et velstillet land som Danmark er behov for en særlig indsats for at sikre, at alle har adgang til fritidsaktiviteter og foreningsfællesskaber. Det vurderes eksempelvis, at 122.000 børn og unge vokser op i familier med misbrugsproblematikker, og at over 60.000 børn lever i relativ fattigdom. Erik Haumann betonede, at det netop er de socialt udsatte børn og unge, som BROEN arbejder for:

“De her børn og unge kommer fra familier, hvor fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og gaver til jul bliver skåret fra. Det er de børn, vi gerne vil have fat i. Det er dem, vi gerne vil hjælpe til et normalt børneliv.”

Succesoplevelser og styrket selvtillid

BROEN Danmark har lokalforeninger i 31 kommuner. Alene i 2019 hjalp de 5.225 børn og unge til fritidsaktiviteter og sunde fællesskaber. BROEN’s arbejde er bl.a. motiveret af FN’s Børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Ifølge denne konvention om børns grundlæggende rettigheder har børn bl.a. ret til at lege og dyrke egne interesser. For udsatte familier kan det desværre være svært at få råd til foreningsaktiviteter, og derfor hjælper BROEN med en økonomisk og organisatorisk håndsrækning, så alle børn og unge kan blive en del af et foreningsfællesskab.

Som BROEN Danmark selv beskriver det, handler disse foreningsfællesskaber ikke kun om at dyrke motion, hobbyer og kunst, men også om at sørge for, at alle børn og unge får succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. BROEN kan også hjælpe med særlige ferieaktiviteter og har gennem samarbejde med andre organisationer både skabt og bidraget til projekter og tiltag, som enten direkte hjælper udsatte børn og unge eller på anden vis gør en forskel.

Du kan finde din nærmeste lokalafdeling her.

Festlig fejring og rørende indslag

Dette års prisuddeling blev ligesom i 2018 og 2019 afholdt i Lille Vegas historiske rammer. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen startede aftenen med en rørende og underholdende tale før selve radioudsendelsen, hvor hun fortalte om, hvordan det var at arbejde med Tine Bryld og om Tines indlevende og empatiske tilgang til de mange unge, der ringede - uanset hvilke problemer de ringede ind med.

Herefter tog Line Kirsten Nikolajsen over i selve radioudsendelsen og førte aftenens publikum og lyttere gennem en anderledes udgave af Tværs. Der blev afspillet gamle optagelser fra dengang, hvor Tine Bryld selv var vært på Tværs, og hendes karakteristiske kærlige ærlighed vakte som altid latter og smil hos publikum.

Line Kirsten Nikolajsen interviewede Maria om, hvor vigtigt det var for Maria som barn, at hun fik hjælp af BROEN Danmark til at begynde til dans:

“Jeg fik en større vennekreds. En lille ekstra familie, hvis man kan sige det sådan”.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag delte også sine oplevelser som barn i foreningslivets fællesskaber og om vigtigheden af at have et sted, hvor man kan få både sociale og personlige succesoplevelser. Mekdes fortalte også om, hvordan hendes barndom var præget af utallige fritidsaktiviteter, og hvordan det hjalp hende med at finde den sti, som i dag er hendes stærke musikkarriere.

Begge aftenens kunstnere, Jacob Bellens og Mekdes, indfangede på smukkeste vis stemningen mellem de forskellige indslag, og aftenen blev traditionen tro afrundet med Sebastians evige klassiker “Du er ikke alene”, denne gang fortolket af Jacob Bellens.

De gældende COVID-19-restriktioner gjorde dette års prisuddeling til et ret anderledes arrangement, men selv med mundbind og distancering stod smil og latter knivskarpt hele aftenen. Salen blev samlet - på sikker afstand - om fejringen af BROEN Danmark og af frivilligt arbejde i hele Danmark.

Tine Bryld Prisen takker alle for en fantastisk aften og sender en særlig tak til vores samarbejdspartnere, TrygFonden og Plan-B, som gør Prisen mulig.

Du kan se udvalgte billeder fra aftenen her på siden.

 

Foto: Bjarke MacCarthy


Tine Bryld Prisen 2020: BROEN Danmark!

BROEN Danmark er årets modtager af Tine Bryld Prisen 2020!

Det blev afsløret i en live radioudsendelse på Tværs på P3, som blev sendt fra Vega onsdag d. 21. oktober. Line Kirsten Nikolajsen, kendt fra bl.a. radioprogrammet "Tabu", var aftenens vært, og Jacob Bellens og Mekdes optrådte med live musik. Forfatter, dokumentarist og tidligere Tværs-producer Anna Elisabeth Jessen var aftenens første taler før radioudsendelsen og satte stemningen til en smuk og festlig fejring.

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede traditionen tro årets modtager af Danmarks store socialpris. I sin tale begrundede hun bl.a. valget af BROEN Danmark med disse ord:

“BROEN nedbryder siloer indenfor det sociale område. Bygger bro mellem barnet og fællesskabet. Mellem de frivillige og de offentlige indsatser. Mellem BROEN og andre foreninger, som hjælper udsatte børn og unge.“

BROEN Danmark arbejder for at skabe forbindelse mellem socialt udsatte familier og foreningslivets fællesskaber og hjælper med betaling af kontingenter og udgifter til udstyr. BROEN's 31 lokalforeninger hjalp i 2019 over 5.000 børn og unge, og formand Peter Poulsen fortalte i sin takketale, at det med Prisen bliver muligt at gøre endnu mere for at hjælpe endnu flere.

Publikum i salen og lytterne rundt omkring i Danmark hørte interview med Maria, som delte sin historie om den hjælp, som hun fik af BROEN Danmark, og hvor stor forskel det gjorde for hendes livssituation som barn. Mekdes bidrog med sin egen fortælling om det at være barn og have utallige fritidsaktiviteter, og hvordan det hjalp hende til at finde vejen frem til sin stærke musikkarriere. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag fortalte også om vigtigheden af at deltage i fællesskaber, udforske sine interesser og få succesoplevelser, og efter dette rundede Jacob Bellens aftenen af med en nyfortolkning af klassikeren “Du er ikke alene”.

Tine Bryld Prisen ønsker BROEN Danmark stort tillykke med den velfortjente pris og sender en stor tak til TrygFonden og Plan-B for et godt samarbejde.

 

Klik ind på vores Facebook eller LinkedIn for at se, hvordan vi overraskede BROEN Danmarks sekretariat på et Skypemøde med en falsk dagsorden...

 

Foto: Bjarke MacCarthy


Tine Bryld Prisen 2019 går til Ventilen Danmark

Tine Bryld Prisen 2019 blev uddelt tirsdag d. 22. oktober på Lille Vega. Formand Gunvor Wibroe afslørede årets prismodtager i en live radioudsendelse på P3, hvor Karl William og Marie Key optrådte på scenen. Aftenens vært, Line Kirsten Nikolajsen, interviewede både Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Ventilen Danmarks formand, Michala Nielsen, og ikke mindst Kasper, som fortalte om sine egne oplevelser med ensomhed.

Tine Bryld Prisen består af op til 500.000 kr. og en statuette designet af Leif Sylvester. Prisen uddeles i samarbejde med TrygFonden og Plan-B og er siden 2013 blevet givet til et projekt eller en forening, som gør en særlig indsats for socialt udsatte mennesker i Danmark. Dette års prismodtager er Ventilen Danmark, som er en frivillig organisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele Danmark. Organisationen sørger derudover for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge, så alle fra familie og venner til politikere får indsigt i både problematikker og mulige tiltag.

"I Tine Brylds ånd"
Prisens formand Gunvor Wibroe begrundede i sin tale, hvorfor Ventilen Danmark er årets prismodtager:

Kære Ventilen. I gør en forskel. I smadrer tabuer, løfter mennesker og insisterer på, at alle har ret til et liv uden ensomhed.

Tine Bryld var selv med til at hjælpe unge mennesker, der kæmper med ensomhed, og Ventilens arbejde er derfor helt i Tines ånd, fortalte formanden:

Som vært på Tværs hjalp Tine Bryld mange ensomme og fortvivlede unge. Ensomhed var et udbredt problem dengang, og er det desværre stadig.

Tine Bryld har ovenikøbet flere gange henvist unge lyttere til Ventilen, som i år fejrer 20 års fødselsdag. Ventilens formand, Michala Nielsen, har været frivillig i halvdelen af den tid, og sagde i sin takketale:

Jeg har været frivillig i Ventilen i 10 år. I den tid har jeg ikke på noget tidspunkt været i tvivl om at vi gør en forskel. Og nu viser I med denne pris, at det kan I også se – og at det vil I anerkende. Tusind tak. Denne pris vil give os større mulighed for at gøre mere af det vi gør i forvejen, nemlig at gøre ungdommen mindre ensom.

Et trygt fællesskab
Ventilen Danmark har lige nu 23 lokale tilbud fordelt i hele landet. Der er både mødesteder og KOMsammen-tilbud, hvor unge mennesker kan blive del af et trygt fællesskab med andre unge, som også har det svært.

I mødestederne handler det om at skabe og dele oplevelser med andre unge, og det sker altid i selskab med Ventilens frivillige, som sørger for gode rammer og sjove aktiviteter. KOMsammen står for "Kost og Motion Sammen" og har fokus på at skabe fællesskaber om en sundere livsstil med bevægelse og god, sund mad.

Ventilens frivillige er altid med for at sikre et trygt fællesskab, hvor der er plads til både grin og alvor:

Det betyder at du kan koncentrere dig om at være sammen med de andre. Vi laver næsten altid aktiviteter som at lave mad, bevæge os, spille spil – det giver noget at tale om noget at grine af. Sammen. Men der er også altid plads til  en snak om de lidt sværere ting, hvis du har brug for det. 

Du kan finde et tilbud tættest på dig her.

En aften med tårer, grin og god musik
Prisuddelingen blev afholdt i flotte rammer på Lille Vega, hvor værten Line Kirsten Nikolajsen med sikker hånd førte salens publikum og radiolytterne gennem en underholdende aften, hvor der både blev grinet og fældet et par tårer. Det var især gamle optagelser med Tine Bryld, som fik publikum til at grine med, når hun med sin karakteristiske hårde, men kærlige ord gav de unge svar på de problemer, de ringede ind med.

Der var også nogle smil, da Kasper fortalte sin egen historie om ensomhed, men hos flere af gæsterne kunne man også ane lidt våde øjne, da han ærligt og åbent delte de følelser, som er så svære at håndtere, når man som ung føler sig helt alene.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortalte om udfordringerne med ensomhed, og også her var engagementet tydeligt. Ensomhed er en problematik, som alle kender til, og det gjaldt også for aftenens performere Karl William og Marie Key, som gennem musik og interviews formidlede deres egne tanker om ensomheden som uønsket følgesvend.

Før radioudsendelsen havde Tine Bryld Prisen inviteret journalisten Gitte Løkkegaard til at tale om Tine Bryld. Som forfatter af bogen "Et lettere kaotisk ridt" har Gitte Løkkegaard et unikt kendskab til Tine Bryld, som hun delte ud af til glæde for hele salen. Prisuddelingen var ikke den eneste anledning til denne særlige optræden: Tine Bryld ville være fyldt 80 år til december, og det var derfor på sin plads at markere hendes betydning og sociale arv.

Efter prisuddelingen havde gæsterne en livlig snak med prismodtageren og hinanden, og der blev tweetet og postet hele aftenen. Du kan se udvalgte billeder fra aftenen her på siden.

Tine Bryld Prisen takker alle for en smuk, spændende, underholdende og fantastisk aften! En særlig tak til vores samarbejdspartnere, TrygFonden og Plan-B, som gør Prisen mulig.

 

Foto: Bjarke MacCarthy

 


Tine Bryld Prisen 2019: Ventilen Danmark!

Ventilen Danmark modtog tirsdag d. 22. oktober Tine Bryld Prisen 2019. Overraskelsen var centrum for en live radioudsendelse på P3 og blev sendt fra Vega. Line Kirsten Nikolajsen, kendt fra bl.a. radioprogrammet "Tabu", var aftenens vært, og Marie Key og Karl William spillede live musik.

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, afslørede dette års modtager af Danmarks store socialpris. I sin tale fortalte hun om Ventilens arbejde for alle de unge mennesker i Danmark, som føler sig ensomme og har brug for nogen at snakke med - en problematik, som Tine Bryld selv også satte fokus på adskillige gange, da hun var vært på radioprogrammet Tværs. Tine Bryld har ovenikøbet i både tekst og tale henvist unge til Ventilen, som i år fejrer 20 års fødselsdag. Det er altså ikke en ny problematik, som Prisen i år sætter fokus på, men netop derfor fik Ventilen et tiltrængt spotlight på Vega. Der er stort behov for deres landsdækkende arbejde, og med Prisen håber Ventilens formand Michala Nielsen, at de kan dele deres tilbud og viden med endnu flere, uanset om det er de unge selv eller deres pårørende.

Aftenen bød også på interview med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og en rørende fortælling fra Kasper, som fortalte om sine egne oplevelser med ensomhed og opfordrede alle ensomme unge og deres pårørende til at opsøge Ventilen.

 

Tine Bryld Prisen ønsker Ventilen stort tillykke med den velfortjente pris!

 

Tak til TrygFonden, Plan-B og DR for et godt samarbejde.

 

Hvis du vil se, hvordan vi overraskede Ventilen under et helt almindeligt bestyrelsesmøde, kan du klikke her eller se videoen på vores Facebookside og LinkedIn.

 

Foto: Bjarke MacCarthy