Tine Bryld Prisen 2018 går til Sabaah

Foreningen Sabaah modtog i oktober Tine Bryld Prisen 2018. Det skete under en live radioudsendelse af programmet Tværs, som i aftenens anledning blev sendt fra Vega.

Gunvor Wibroe, formand for Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen, fortalte i sin tale, at Sabaah har fået Danmarks store socialpris for sit engagement for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer med minoritetsetnisk baggrund. Sabaahs forperson, Laeth Shir-Ali, tog imod Prisen, som bl.a. kan bruges til at udvikle og forankre Sabaahs arbejde i hele landet.

Sara Bovin, vært på Tværs, interviewede også Abdel Aziz Mahmoud  og hans mor, Souad Taha, om deres historie og det generelle behov for en forening som Sabaah, der støtter og styrker unge mennesker i svære situationer.

 

Stort tillykke til Sabaah med den velfortjente pris!

Hvis du vil se, hvordan vi overraskede Sabaah under et helt almindeligt bestyrelsesmøde, kan du klikke her eller finde videoen på vores Facebookside.

 

Billedrettigheder: Kasper Witte Larsen / Büro Jantzen.


Indstilling af kandidater til Tine Bryld Prisen 2019

Tine Bryld Prisen er på kr. 250.000 og gives til et projekt eller en organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker i Danmark. Der kan endvidere uddeles et beløb på op til kr. 250.000 til at forankre og udvikle den indsats, som har begrundet prisen.

Sammen med prisen følger desuden en unik statuette, som er skabt af kunstneren Leif Sylvester.

Indstillinger modtages på mail@tinebryldprisen.dk frem til den 9. august 2019.


Gunvor Wibroe bliver ny formand for Tine Bryld Prisen

Tine Bryld Prisen har fået ny formand. Det blev klart på den årlige Generalforsamling d. 7. marts 2018. Den nye formand, Gunvor Wibroe, afløser dermed Helle Degn, som har været formand siden foreningens opstart i 2013.

Gunvor Wibroe udtaler: ”Som ny formand efterfølger jeg tidl. minister og kommissær Helle Degn - en fantastisk formand, der har ydet en kæmpe indsats for at støtte og løfte personer og foreninger, der knokler for de udsatte og udstødte. Ingen tvivl om at Helle Degn har sat barren højt.”

Gunvor lover at klø på og glæder sig til samarbejdet med de mange, seje ildsjæle, der driver Tine Bryld Prisen.

Tine Bryld Prisen takker i samme omgang Helle Degn for et fantastisk arbejde med dels at få Danmarks store socialpris ud til befolkningen og ikke mindst ære Tine Brylds livslange sociale indsats med at støtte initiativer, der hjælper og løfter udsatte og marginaliserede mennesker.

 


Tine Bryld Prisen står stadig bag kvindegruppen fra Vollsmose

"Somaliske mødre laver både lektiecafe, gymnastik og går på gaden for at snakke med de unge i Vollsmose". Sådan lød det i 2016 om den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose.

Tine Bryld Prisen står stadig bag kvindegruppen fra Vollsmose og deres flotte integrationsindsats. Se klippet fra DR P4 Fyn her


Generalforsamling i Tine Bryld Prisen d. 7. marts 2018

Tine Bryld Prisen afholder sin Generalforsamling 2018 den 7. marts 2018 i Værestedet Muhabet, Bragesgade 8 C, 2200 Kbh. N.

Den åbne del fra kl. 16.00 – 17.00, hvor både Muhabet, som tidligere Prismodtager, og Carlos Kitsch`en vil fortælle om, hvad der er sket for dem efter Prismodtagelsen.

Derefter vil der være den formelle del af generalforsamlingen, som kun er for medlemmer.

Muhabet og Tine Bryld Prisen byder på lidt kaffe og snacks – og det vil glæde os, at se mange af vores venner.


Glædelig jul og godt nytår til vores medlemmer og støtter af Tine Bryld Prisen.

Vi vil gerne sige jer alle tusind tak for i år og på gensyn i 2018.

Næste generalforsamling finder sted onsdag den 7. marts 2018. Nærmere information om tid og sted kommer i det nye år.


Tine Bryld Prisens Generalforsamling 2017

Tine Bryld Prisens generalforsamling 2017, blev afholdt den 10. maj 2017.

Dagens program indeholdt først et spændende oplæg fra prisvinderen 2016 – SAHAN.

Herefter afholdt Tine Bryld Prisen den årlige generalforsamling for foreningen. Regnskab og beretning blev godkendt og bestyrelsen genvalgt. Beretningen indeholdt rapport fra Als Research om prisens relevans målt af ekstern evaluator Als Research hvorfra følgende passage her citeres:

“Evalueringens resultater peger på, at Tine Bryld Prisen overordnet lever op til de formål og intentioner, der opstilles af bestyrelsen for foreningen for uddeling af prisen samt af donor.

Evalueringen viser, at Tine Bryld Prisen bidrager til at øge opmærksomheden på prismodtagerne og deres organisationer, dels i kraft af den mediedækning der følger i kølvandet på prisen, dels i kraft af den faglige blåstempling, som Tine Bryld Prisen opleves at udgøre. I forlængelse heraf har opmærksomheden skabt grundlag for, at organisationerne har modtaget minister- og borgmesterbesøg, er blevet inviteret til høringer på Christiansborg, har talt ved KL´s landsmøde, er inviteret ind i beslutnings processer osv. På denne baggrund indikerer evalueringen således, at prisen bidrager til at øge “beslutningstagernes” forståelse for det sociale felt, som prismodtagerne arbejderne med.”


Tine Bryld Prisen på Folkemødet

I 2013 og 2014 var Tine Bryld Prisen bl.a. en tur på Bornholm til Folkemødet. Se billeder derfra herunder.