Gunvor Wibroe bliver ny formand for Tine Bryld Prisen

Tine Bryld Prisen har fået ny formand. Det blev klart på den årlige Generalforsamling d. 7. marts 2018. Den nye formand, Gunvor Wibroe, afløser dermed Helle Degn, som har været formand siden foreningens opstart i 2013.

Gunvor Wibroe udtaler: ”Som ny formand efterfølger jeg tidl. minister og kommissær Helle Degn - en fantastisk formand, der har ydet en kæmpe indsats for at støtte og løfte personer og foreninger, der knokler for de udsatte og udstødte. Ingen tvivl om at Helle Degn har sat barren højt.”

Gunvor lover at klø på og glæder sig til samarbejdet med de mange, seje ildsjæle, der driver Tine Bryld Prisen.

Tine Bryld Prisen takker i samme omgang Helle Degn for et fantastisk arbejde med dels at få Danmarks store socialpris ud til befolkningen og ikke mindst ære Tine Brylds livslange sociale indsats med at støtte initiativer, der hjælper og løfter udsatte og marginaliserede mennesker.

 


Søren Carlos sammen med Carlos' Kitsch'en.

Tine Bryld Prisen 2017 går til Carlos’ Kitsch’en

Tine Bryld Prisen 2017 er netop blevet uddelt. Prisen er på 500.000 kroner og dertil en personlig pris på 50.000. Modtageren af prisen blev Carlos’ Kitsch’en, der er en socialøkonomisk virksomhed og café beliggende i Svendborg. Virksomheden støtter indsatte til en bedre løsladelse og forsøger at minimere risikoen for at vende tilbage til kriminalitet ved hjælp af caféen, der bruges til resocialisering af indsatte i den sidste tid af deres afsoning.

 

Tine Bryld prisen har siden 2013 hyldet og støttet ildsjæle, der gennem stort, frivilligt engagement og initiativ hjælper socialt udsatte og marginaliserede mennesker i samfundet.

Som hele Danmarks socialrådgiver blev Tine Bryld i starten af 2015 valgt som århundredets mest betydningsfulde kvinde, og som de unges stemme var hun en vigtig skikkelse, særligt for lytterne af P3-programmet Tværs, for hvem hun stod klar med hjælp og rådgivning til. Således tager Tine Bryld Prisen udgangspunkt i alt det arbejde, engagement og initiativ, Tine Bryld repræsenterede.

 

Årets modtager er Carlos’ Kitsch’en
Tine Bryld Prisen går i år til Carlos’ Kitsch’en, som gennem resocialisering og vejledning hjælper dømte i danske fængsler til et civilt liv uden kriminalitet.

Formanden for foreningen Tine Bryld Prisen, Helle Degn, fortæller, hvorfor Carlos’ Kitsch’en modtager årets pris:

Med Prisen til Carlos’ Kitsch’en sætter vi mennesker i centrum i deres eget liv – og det ville Tine Bryld have elsket – og det begrunder, hvorfor det netop er Carlos’ Kitsch’en og deres seje idémand og deltagere, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2017.

Målet med Carlos’ Kitsch’en er at motivere dømte til uddannelse, arbejde eller anden form for beskæftigelse og genskabe tilliden til samfundet uden for murene. Dette sker gennem kokkefaget, der anvendes som værktøj til at aflære den kriminelle identitet, og den enkelte tilbydes herigennem et nyt fællesskab med henblik på at skabe en ny identitetsforståelse, øget selvrespekt, større selvværd og nyt netværk.

 

Idéen bag projektet
Manden bag projektet hedder Søren Carlos. Søren er uddannet kok og har været ansat som både skolelærer og ansvarlig for kokkeskolen i Nyborg Statsfængsel. Idéen til Carlos’ Kitsch’en opstod i tiden som underviser i fængslet, hvor Søren lærte mennesket bag kriminaliteten at kende. Her så han mennesker med en broget fortid og med ugerninger i bagagen.

Om projektet udtaler Helle Degn endvidere:

Mennesker med en hård bagage og med gerninger, der absolut ikke kan bifaldes på nogen måde. Mennesker med skygger fra fortiden, som skygger for fremtiden – her kom Carlos’ idé med at hjælpe på vej ud af indespærringen med en vej ud på arbejdsmarkedet – et job at stå op til , et fællesskab at være en del af, og med chancen for at nå frem til målet, et almindeligt liv uden kriminaliteten og stofferne som redningsplanke.

Søren er af den overbevisning, at der for de flestes vedkommende er en forhistorie, der ikke godtgør den kriminelle handling, men forklarer, hvorfor den har fundet sted. Og gældende for de fleste er ønsket om at leve et helt almindeligt liv – et liv som er svært at opnå, når straffeattesten er plettet. Ud fra disse overbevisninger og på baggrund af mange løse samtaler med indsatte og ansatte i Nyborg Statsfængsel er Carlos Kitsch’en blevet til.

Helle Degn understreger vigtigheden af den indsats, Carlos’ Kitsch’en yder:

Carlos’ Kitsch’en kan noget i forhold til at identitets-ændre og uddanne på samme tid – som vi har rigtig meget brug for fremover.

Læs hele motiveringstalen nederst på siden her.

 

Projektets redskaber og omdrejningspunkt

I Carlos’ Kitsch’en anvendes basale redskaber til at lære den enkelte at begå sig i samfundet uden kriminalitet og stoffer. Det er redskaber som stabilitet, mødepligt, kommunikation, disciplin, fællesskab og ansvar. Der er i projektet også fokus på at håndtere udfordringer på en positiv måde, så de får så få personlige konsekvenser som muligt. Ligeledes er orden og renlighed, både på arbejdspladsen og personligt, nogle af de elementer, der indgår i processen.

Helt konkret er omdrejningspunktet for Carlos’ Kitsch’en at støtte mennesker ud af kriminalitet efter afsoning. Projektet tilbyder en cater-uddannelse og en mentorstøtte ved endt afsoning. I tæt samarbejde med kriminalforsorgen og High Five tilbydes praktik i afsoningens sidste del, så den indsatte klargøres til job eller uddannelse. Projektet tilbyder endvidere et afklaringsforløb for tidligere kriminelle i tæt samarbejde med den pågældende kommune, og projektet kontaktes ofte af tidligere indsatte, som ikke søger hjælp hos det offentlige, men i stedet lader Carlos’ Kitsch’en agere som bindeled mellem kommune og person.

Om modtagelsen af prisen udtaler manden bag Carlos’ Kitschen, Søren Carlos, følgende:

Med den støtte, vi modtager fra Tine Bryld Prisen, vil vi arbejde på videre udvikling af Carlos’ Kitsch’en. Vores store vision for fremtiden er at lave lignende projekter i andre byer i Danmark, og for at imødekomme denne udvikling skal vi lave en strategi for vores fortsatte arbejde.


Overrækkelse af Tine Bryld Prisen 2016: Christoffer Elbrønd (Trygfonden), Shamso Xasen, Ayan Muumin (begge SAHAN) og Helle Degn (Formand Tine Bryld Prisen).

Tine Bryld Prisen 2016 til SAHAN – den somaliske kvindeforening i Vollsmose

Overrækkelse af Tine Bryld Prisen 2016: Christoffer Elbrønd (Trygfonden), Shamso Xasen, Ayan Muumin (begge SAHAN) og Helle Degn (Formand Tine Bryld Prisen).

 

Tine Bryld Prisen 2016 går til den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose

Tine Bryld Prisen 2016 er netop blevet uddelt i DR-byen. Modtageren af prisen og præmien på 50.000 kr. gik i år til den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose, der gennem et tæt samarbejde med institutioner og forældre forebygger kriminalitet og radikalisering blandt unge. Foruden de 50.000 kr. vil SAHAN endvidere få mulighed for støtte til deres arbejde på 500.000 kr.

Siden 2013 har Tine Bryld Prisen hyldet ildsjæle, der udviser et stort, frivilligt engagement og støtter og hjælper socialt udsatte og marginaliserede mennesker i vores samfund. Tine Bryld Prisen er opkaldt efter hele Danmarks socialrådgiver, Tine Bryld, der gennem sin mangeårige karriere var de unges stemme og med radioprogrammet Tværs måtte lægge øre til ethvert problem – stort som småt.
Tine Bryld Prisen er derfor videreførelsen af alt det, som Tine Bryld repræsenterede og lever på bedste vis i hendes ånd. Prisen er indstiftet af Plan B og Trygfonden.

SAHAN forebygger kriminalitet og radikalisering

I år er modtageren SAHAN, en frivillig, somalisk kvindeforening bestående af cirka 120 mødre, der har base i Vollsmose på Fyn. SAHAN modtager den flotte pris for deres store arbejde i at forebygge kriminalitet og radikalisering blandt unge i Vollsmose.

Sammen med institutioner og forældre har SAHAN siden 2013 holdt øje med unge, der er ved at bevæge sig ud i en kriminel løbebane og hjælper dem gennem samtaler, råd og omsorg til at komme tilbage på sporet. Det drejer sig især om unge drenge, der er skoletrætte, og som ser bandemiljøet som et tillokkende alternativ.

Men det er ikke kun de unge, SAHAN hjælper. De tilbyder også forældre, der har problemer med deres unge, råd og omsorg. Det kan eksempelvis være muslimske forældre, der har problemer med, at deres unge piger begynder at interesse sig for radikal islamisme. Her hjælper og vejleder SAHAN forældrene om, hvordan de skal håndtere deres børn.

Ordet ’Sahan’ betyder ’fremad sammen’, og netop det er målet for SAHAN: de vil hjælpe unge med at komme videre gennem uddannelse og oplysning. Foreningens kontaktperson Ayan Mumin udtaler i forbindelse med modtagelsen af prisen:

”Det er utroligt stort for SAHAN at modtage denne pris. Prisen betyder først og fremmest anerkendelse for vores arbejde, og indsats med at arbejde med familier og unge i Vollsmose og omegn. Derudover betyder prisen også, at SAHANs arbejde får mere synlighed og der er brug for en stadig større dialog og synlighed omkring det arbejde vi laver. Vi ønsker virkelig at nedbryde barrierer og fordomme omkring hinanden; både det somaliske miljø, de etniske danskere og de danske myndigheder, såsom kommune og politi.

SAHAN er stadig en ung forening i vækst, og vi vil så gerne gøre en forskel for vores unge – de skal klare sig bedre, få en bedre uddannelse og en bedre fremtid. Det kan vi kun nå ved at samarbejde på tværs – og Tine Bryld-Prisen ser vi som et kæmpe skulderklap. Vi vil fortsætte vores arbejde og denne pris gør nogle ting muligt for os, som vi ikke havde troet på var muligt lige nu. Så derfor er vi meget taknemmelige”.

Forbilledligt projekt

Efter kun at have været i gang i to år modtog SAHAN i 2015 SSP Odense Prisen for deres forebyggende arbejde med unge og for at styrke dialogen mellem det somaliske miljø i Vollsmose og myndighederne i Odense.

Men SAHAN har ikke kun høstet anerkendelse i Danmark, for også i udlandet har SAHAN-mødrene gjort sig bemærket i deres alternative og unikke tilgang til unge, radikaliserede muslimer.

I maj i år lavede den amerikanske radiostation NPR radioudsendelsen ”To Stop Kids From Radicalizing, Moms In Denmark Call Other Moms”, som handler om SAHAN-mødrene, og hvordan de på fredelig vis bidrager til at fremme integrationen og forebygge terror og radikalisering. Flere millioner amerikanere lyttede med, da radioudsendelsen blev sendt, og SAHAN har formået efter kun to år at skabe opsigt langt udover Danmarks grænser.

Der findes kun få lignende initiativer internationalt. I Birmingham og Manchester ses lignende mødre grupper, der, ligesom SAHAN, går utraditionel til værks i kampen mod terror og radikalisering.

SAHAN tager hånd om problemerne

Formanden for foreningen Tine Bryld Prisen og fhv. minister Helle Degn fortæller, hvorfor SAHAN modtager årets pris:

”De seje kvinder, som står hos os her – og sidder i salen her i dag – har kaldt på andre seje kvinder og mødre i Vollsmose. Mødrenes frygt er radikalisering, kriminalitet og arbejdsløshed for deres mænd og børn. I Odense har man her fundet de måske mest jordnære aktører, man vil kunne finde imod disse fænomener – de somaliske mødre i Vollsmose!”

Helle Degn understreger, at SAHAN’s arbejde er i tråd med Tine Brylds ønske om at hjælpe socialt udsatte.

”Tine Bryld ville ændre det sociale landskab med sin indsats – og vel at mærke ikke til den amerikanske privatiserede frivillige almisse model – men således, at vi selv er med til at klare og tage hånd om de problemer, tilværelsen byder på. Med SAHAN sætter vi beboerkræfterne i spil – og det ville Tine Bryld have elsket – og dette begrunder, hvorfor det netop er foreningen SAHAN og deres seje mødre, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2016.”

Begrundelse ved formand Helle Degn