Tine Bryld Prisen 2017 er netop blevet uddelt. Prisen er på 500.000 kroner og dertil en personlig pris på 50.000. Modtageren af prisen blev Carlos’ Kitsch’en, der er en socialøkonomisk virksomhed og café beliggende i Svendborg. Virksomheden støtter indsatte til en bedre løsladelse og forsøger at minimere risikoen for at vende tilbage til kriminalitet ved hjælp af caféen, der bruges til resocialisering af indsatte i den sidste tid af deres afsoning.

 

Tine Bryld prisen har siden 2013 hyldet og støttet ildsjæle, der gennem stort, frivilligt engagement og initiativ hjælper socialt udsatte og marginaliserede mennesker i samfundet.

Som hele Danmarks socialrådgiver blev Tine Bryld i starten af 2015 valgt som århundredets mest betydningsfulde kvinde, og som de unges stemme var hun en vigtig skikkelse, særligt for lytterne af P3-programmet Tværs, for hvem hun stod klar med hjælp og rådgivning til. Således tager Tine Bryld Prisen udgangspunkt i alt det arbejde, engagement og initiativ, Tine Bryld repræsenterede.

 

Årets modtager er Carlos’ Kitsch’en
Tine Bryld Prisen går i år til Carlos’ Kitsch’en, som gennem resocialisering og vejledning hjælper dømte i danske fængsler til et civilt liv uden kriminalitet.

Formanden for foreningen Tine Bryld Prisen, Helle Degn, fortæller, hvorfor Carlos’ Kitsch’en modtager årets pris:

Med Prisen til Carlos’ Kitsch’en sætter vi mennesker i centrum i deres eget liv – og det ville Tine Bryld have elsket – og det begrunder, hvorfor det netop er Carlos’ Kitsch’en og deres seje idémand og deltagere, der dette år modtager Tine Bryld Prisen 2017.

Målet med Carlos’ Kitsch’en er at motivere dømte til uddannelse, arbejde eller anden form for beskæftigelse og genskabe tilliden til samfundet uden for murene. Dette sker gennem kokkefaget, der anvendes som værktøj til at aflære den kriminelle identitet, og den enkelte tilbydes herigennem et nyt fællesskab med henblik på at skabe en ny identitetsforståelse, øget selvrespekt, større selvværd og nyt netværk.

 

Idéen bag projektet
Manden bag projektet hedder Søren Carlos. Søren er uddannet kok og har været ansat som både skolelærer og ansvarlig for kokkeskolen i Nyborg Statsfængsel. Idéen til Carlos’ Kitsch’en opstod i tiden som underviser i fængslet, hvor Søren lærte mennesket bag kriminaliteten at kende. Her så han mennesker med en broget fortid og med ugerninger i bagagen.

Om projektet udtaler Helle Degn endvidere:

Mennesker med en hård bagage og med gerninger, der absolut ikke kan bifaldes på nogen måde. Mennesker med skygger fra fortiden, som skygger for fremtiden – her kom Carlos’ idé med at hjælpe på vej ud af indespærringen med en vej ud på arbejdsmarkedet – et job at stå op til , et fællesskab at være en del af, og med chancen for at nå frem til målet, et almindeligt liv uden kriminaliteten og stofferne som redningsplanke.

Søren er af den overbevisning, at der for de flestes vedkommende er en forhistorie, der ikke godtgør den kriminelle handling, men forklarer, hvorfor den har fundet sted. Og gældende for de fleste er ønsket om at leve et helt almindeligt liv – et liv som er svært at opnå, når straffeattesten er plettet. Ud fra disse overbevisninger og på baggrund af mange løse samtaler med indsatte og ansatte i Nyborg Statsfængsel er Carlos Kitsch’en blevet til.

Helle Degn understreger vigtigheden af den indsats, Carlos’ Kitsch’en yder:

Carlos’ Kitsch’en kan noget i forhold til at identitets-ændre og uddanne på samme tid – som vi har rigtig meget brug for fremover.

Læs hele motiveringstalen nederst på siden her.

 

Projektets redskaber og omdrejningspunkt

I Carlos’ Kitsch’en anvendes basale redskaber til at lære den enkelte at begå sig i samfundet uden kriminalitet og stoffer. Det er redskaber som stabilitet, mødepligt, kommunikation, disciplin, fællesskab og ansvar. Der er i projektet også fokus på at håndtere udfordringer på en positiv måde, så de får så få personlige konsekvenser som muligt. Ligeledes er orden og renlighed, både på arbejdspladsen og personligt, nogle af de elementer, der indgår i processen.

Helt konkret er omdrejningspunktet for Carlos’ Kitsch’en at støtte mennesker ud af kriminalitet efter afsoning. Projektet tilbyder en cater-uddannelse og en mentorstøtte ved endt afsoning. I tæt samarbejde med kriminalforsorgen og High Five tilbydes praktik i afsoningens sidste del, så den indsatte klargøres til job eller uddannelse. Projektet tilbyder endvidere et afklaringsforløb for tidligere kriminelle i tæt samarbejde med den pågældende kommune, og projektet kontaktes ofte af tidligere indsatte, som ikke søger hjælp hos det offentlige, men i stedet lader Carlos’ Kitsch’en agere som bindeled mellem kommune og person.

Om modtagelsen af prisen udtaler manden bag Carlos’ Kitschen, Søren Carlos, følgende:

Med den støtte, vi modtager fra Tine Bryld Prisen, vil vi arbejde på videre udvikling af Carlos’ Kitsch’en. Vores store vision for fremtiden er at lave lignende projekter i andre byer i Danmark, og for at imødekomme denne udvikling skal vi lave en strategi for vores fortsatte arbejde.