Tine Bryld Prisens generalforsamling 2017, blev afholdt den 10. maj 2017.

Dagens program indeholdt først et spændende oplæg fra prisvinderen 2016 – SAHAN.

Herefter afholdt Tine Bryld Prisen den årlige generalforsamling for foreningen. Regnskab og beretning blev godkendt og bestyrelsen genvalgt. Beretningen indeholdt rapport fra Als Research om prisens relevans målt af ekstern evaluator Als Research hvorfra følgende passage her citeres:

“Evalueringens resultater peger på, at Tine Bryld Prisen overordnet lever op til de formål og intentioner, der opstilles af bestyrelsen for foreningen for uddeling af prisen samt af donor.

Evalueringen viser, at Tine Bryld Prisen bidrager til at øge opmærksomheden på prismodtagerne og deres organisationer, dels i kraft af den mediedækning der følger i kølvandet på prisen, dels i kraft af den faglige blåstempling, som Tine Bryld Prisen opleves at udgøre. I forlængelse heraf har opmærksomheden skabt grundlag for, at organisationerne har modtaget minister- og borgmesterbesøg, er blevet inviteret til høringer på Christiansborg, har talt ved KL´s landsmøde, er inviteret ind i beslutnings processer osv. På denne baggrund indikerer evalueringen således, at prisen bidrager til at øge “beslutningstagernes” forståelse for det sociale felt, som prismodtagerne arbejderne med.”